Följ oss på sociala medier! Instagram

Fullmäktige

konstfum1516

Fullmäktige är Göta studentkårs högst beslutande organ. Där sätts ramar för Göta studentkårs verksamhet, budget och andra övergripande frågor. De har bland annat som uppgift att välja styrelse och sektionsstyrelser för Göta studentkår. 

Ledamötena i fullmäktige väljs en gång per år och vem som helst får lov att kandidera, enda kravet är att du är medlem i Göta studentkår. Kårvalet hålls på vårterminen.

I fullmäktige finns både enskilda ledamöter och så kallade listor, vilka ungefär motsvarar politiska partier eller koalitioner där medlemmar med liknande intressen för kåren gått samman. Fullmäktige består normalt av 27 ledamöter, från 2017/18 kommer det vara 21 ledamöter. Vid rösträkningen görs en reservlista, vilket innebär att fullmäktige fylls på om det sker avhopp. Om en person hoppar av ersätts den i första hand av nästa person på samma lista, och annars av nästa person på reservlistan. Om det hoppar av fler ledamöter än det finns ersättare minskar storleken på fullmäktige.

Alla medlemmar kan skicka in motioner till Göta studentkårs fullmäktige, kårstyrelse eller sin sektionsstyrelse. För att motionera till fullmäktige eller kårstyrelsen skickar du ett mail till ordf@gota.gu.se. Frågor? Kontakta ordföranden eller vice ordförande för att få hjälp.

 

Fullmäktige 17/18 består av:

Gräsrötterna
Kajsa Emanuelsson
Felix Quist
Xhevdet Muli
Hektor Löfgren
Vincent Lekblad
Johanna Smedberg
Ludwig Mannius
Karin Hermansson
Elisabet Alm
Linnea Strand

Lyrikerna
Amanda Skarin
Axel Andersson
Julia Kristiansson
Olivia Boström
Rasmus Jonsson

Paddingtons vänner
Kornelia Blom
Linnéa Carlsson
Malin Vermcrantz

Sara Bergh

Henrik Moldén

Cornelia Eriksson

 

Ersättare
1. Fredrik Alfredsson Mihlzén
2. Linn Ullström (Paddingtons vänner)
3. Eric Insulahn
4. Raymond Samo
5. Mayra Soliz