Göta studentkår finns även på: Instagram

UPPSATSER BELÖNAS

Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne utlyser tre stipendier på vardera 3000:- till uppsatsskrivare på C-nivå som bidragit till kunskap inom de områden i Segerstedts anda som stiftelsen främjar: demokrati, yttrandefrihet, mänskliga rättigheter, religionsfrihet, civilkurage. Uppsatserna som kan komma ifråga för stipendiet kan vara skrivna inom flera olika vetenskapsområden.

Stiftelsen har till ändamål att främja flervetenskaplig forskning inom ovanstående kunskapsområden och har i detta syfte bland annat inrättat en gästprofessur vid Göteborgs universitet, arrangerar en årlig offentlig föreläsning, delar ut en Frihetspenna, en Frihetston och flera skolstipendier.

De tre uppsatser som belönas skall vara skrivna under läsåret 2017-2018 och kommer att bedömas av en jury bestående av docent Marianne Molander-Beyer, universitetslektor Ulla Berglindh och fil.lic. Anette Carlsson, som är styrelseledamöter och medlemmar i stiftelsen resp. vänföreningen. Texterna sänds senast den 1/9 2018 till Ulla.Berglindh@ped.gu.se Stipendierna kommer att utdelas i samband med ceremonin för årets Frihetspenna under hösten 2018.

För vidare information kontakta Ulla.Berglindh@ped.gu.se eller Anette.Carlsson@yahoo.se Information finns även på hemsidan: www.torgnysegerstedt.se

Lägg till ny kommentar

Wysiwyg

Filtered HTML

Plain text

CAPTCHA
Denna fråga är för att testa om du är en mänsklig besökare och för att förhindra automatiska spammeddelanden.
1 + 16 =
Lös det här enkla matteproblemet och ange svaret. Till exempel för 1+3, ange 4.