Följ oss på sociala medier! Instagram

Välkommen till Göta studentkår

Göta studentkår är Sveriges näst största studentkår. Vi samlar alla studenter och doktorander inom samhällsvetenskap, naturvetenskap, utbildningsvetenskap, humaniora och IT vid Göteborgs universitet. Göta studentkår företräder dina intressen gentemot universitetet och driver frågor som har med din utbildning och sociala situation att göra!

Vad gör kåren?

Göta studentkårs verksamhet kan delas in i två huvudsakliga kategorier. Den ena handlar om politiskt påverkansarbete för att säkerställa att din utbildning blir den bästa möjliga. Den andra handlar om att din tid som student skall fyllas av gemenskap, glädje och givande aktiviteter. Vi kallar det utbildningsbevakning och studiesocial verksamhet.

Som studenter vill vi att vår utbildning skall vara så bra som möjligt. Det är det som är Göta studentkårs huvudsakliga uppgift, att tillsammans med universitetet säkerställa att du får den utbildning du förtjänar. Studentkåren jämförs ofta med organisationer som fack, försäkringsbolag eller hyresgästföreningar. Grundtanken är den samma: tillsammans är vi starka. Vi bidrar alla med något så att de som behöver kan få hjälp på rätt sätt.

Men vi jobbar inte bara med enskilda ärenden. Vi jobbar kontinuerligt med att höja hela universitetet, varje fakultet, varje institution, varje program, varje kurs. Även din.

Det gör vi bland annat genom att:

Utse studentrepresentanter.

Dessa bidrar med studenternas perspektiv och studenternas röst. De företräder dig i alla organ på universitetet, och i till exempel SGS studentbostäders, Fysikens och Akademihälsans styrelser. Läs mer om studentrepresentanterna här.

Skapa mötesplatser

Studentkåren arrangerar mottagning för nya studenter, sittningar och pubar, nätverksmässor och arbetsmarknadsdagar för att våra medlemmar ska träffa varandra och knyta kontakter. Vi arrangerar även öppna föreläsningar som komplement till er utbildning och med fokus på er studiemiljö.

Förbättra studenters studiemiljö

Vi utser och utbildar studentarbetsmiljöombud, SAMO:s. De går regelbundna arbetsmiljöronder tillsammans med personalrepresentanter från respektive institution och säkerställer en god arbetsmiljö för alla studenter.

Förbättra studenters förutsättningar

Genom vårt nationella samarbetsorgan Sveriges förenade studentkårer (SFS), påverkar vi riksdagspolitiker och andra makthavare som har inflytande över studenters förutsättningar, såsom CSN. Till exempel finns CSNs tillägg för studenter med barn enbart tack vare studentkårernas påverkansarbete.

Göta studentkårs organisation

En stadga är en samling regler som studentkåren ska förhålla sig till i sitt arbete. Reglerna är framtagna av kårens högsta beslutande organ (fullmäktige) som i sin tur är vald av studenterna.

Göta studentkårs stadga

Detta är organisationen. Läs mer om fullmäktigekårstyrelsen och sektionerna.