Följ oss på sociala medier! Instagram

Studentrepresentanter

Studentrepresentation är studentkårens kanske viktigaste uppgift. Rätten för studenter att vara representerade när beslut tas som rör deras utbildning eller studiemiljö är lagstadgad och det är en rätt som vi tar på största allvar.

Göta studentkår har studentrepresentanter i samtliga råd och beslutande organ på universitetets alla nivåer. Det innebär att vi har rätt att föra din talan och rösta enligt dina intressen i frågor som rör allt från vilken litteratur som skall ingå i din nästa kurs till vem som skall bli universitetets nya rektor och allt däremellan.

Vill du komma i kontakt med studentrepresentanter för din kurs, institution eller annat specifikt organ? Eller vill du kanske anmäla dig till att själv bli studentrepresentant? Hör av dig till din sektionsordförande!

Epost-adresser till sektionerna finns här nedan. För övriga kontaktuppgifter, se respektive sektionssida.

IT-sektionen: itsek@gota.gu.se

Samhällsvetarsektionen: vice.samsek@gota.gu.se

Utbildningsvetenskapliga sektionen: utsek@gota.gu.se

Naturvetarsektionen: natsek@gota.gu.se

Humanistsektionen: humsek@gota.gu.se

Doktorandsektionen: doksek@gota.gu.se

För frågor som rör centrala organ på Göteborgs universitet, kontakta vice ordförande med ansvar för utbildningsfrågor Jesper Anttila på vice.utb@gota.gu.se.