Skip to main content

Information om Covid-19

Göta studentkår arbetar aktivt med att bevaka situationen kring covid-19 och dess påverkan på våra studenters studiesituation. Studentkårens fokus ligger just nu på att noggrant bevaka studenters rättigheter till en kvalitativ utbildning, situationen till trots. 

Att utbildningen nu går över till att ske på distans innebär inte att vi ställer lägre krav på utbildningens kvalitet. Alla studenter ska ha möjlighet att delta och studier ska kunna fortgå enligt studieplan i så stor utsträckning som möjligt. 

Nationellt följer vi genom samarbetet med Sveriges förenade studentkårer (SFS) frågan om en fortsatt säkrad inkomst från CSN, ingen student ska leva i ekonomisk otrygghet. 

Lokalt samarbetar Göteborgs studentkårer i syfte att upprätthålla en hållbar situation för studenter i Göteborg. Elin Gunnarsson, vice ordförande för Göteborgs Universitets Studentkårer (GUS), träffar universitetsledningen regelbundet.Göta studentkår har valt att stänga ner alla sektionskontor och minska på antalet fysiska möten inom organisationen för att minimera risken för smittspridning. Beslutet påverkar dock inte studentkårens arbete och Göta studentkårs förtroendevalda och personal finns tillgängliga för att hjälpa dig som student. 

Specifikt fokus lägger vi just nu på studenter med verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Vi har ett stort antal ämneslärarstudenter som kommer att påverkas av beslutet att stänga alla gymnasieskolor. Utbildningsvetenskapliga sektionen håller kontinuerlig kontakt med utbildningsvetenskapliga fakulteten för att noga bevaka förändringar i situationen. 

Om du har några frågor kring Göta studentkårs eller Göteborgs universitets arbete med COVID-19 kan du höra av dig till kårordförande på ordf@gota.gu.se eller till GU på corona@gu.se.

Under tiden, lyssna på myndigheternas och universitetets rekommendationer, håll dig uppdaterad och stanna hemma om du är sjuk.

Vi vill påminna om vikten av att begränsa ryktesspridning och spekulationer. Göteborgs universitet samlar all information om hur smittspridningen påverkar universitetet på https://studentportal.gu.se/coronaviruset. Dubbelkolla gärna det du hör på annat håll mot den sidan.

Uppdatering 17 mars
Idag gick regeringen ut och meddelade att från och med imorgon onsdag den 18 mars "rekommenderas alla lärosäten att gå över till distansundervisning" som ett led i att förhindra smittspridning. Detta innefattar givetvis även Göteborgs universitet. Rektor tog idag beslut om att skyndsamt övergå till distansutbildning, en process som ska vara klar senast den 26 mars. Mer information finns på studentportalen

12 mars
Vi följer utvecklingen om coronaviruset och hänvisar i första hand till Göteborgs universitets information som uppdateras löpande på https://studentportal.gu.se/coronaviruset.
På Göta studentkår fortsätter verksamheten som vanligt, men vi har beslutat att stänga Expeditionen och våra sektionskontor runt om på campus. 
Om du vill komma i kontakt med oss, antingen på Studenternas hus eller på någon av våra sektionskontor, så hänvisar vi därför till telefon, mejl eller PM på facebook/instagram.
Expeditionen på Studenternas hus och sektionskontoren på våra fem sektioner kommer att hållas stängda tills vidare.

Har du frågor angående något av detta, ställ dessa till kårordförande på ordf@gota.gu.se.

Informationen uppdateras löpande.

Göteborgs universitet ställer om för att bidra till att bromsa smittspridningen av covid-19 i samhället. Generellt gäller följande vid GU:

  • Individen har ett stort ansvar. Alla måste bidra till att minimera smittspridningen.
  • Stanna hemma om du känner sjukdomssymtom. Tvätta händerna ofta och håll avstånd till personer som hostar och nyser.
  • Res inte utomlands och överväg behovet av nationella resor noga.
  • Överväg behovet av konferenser och möten. Välj digitalt alternativ, senarelägg eller avboka.
  • Universitetet övergår i stort till andra examinationsformer än salstenta samt distansstudier och distansarbete.
  • Situationen kan förändras snabbt och det är viktigt att du håller dig uppdaterad. På denna sida hittar du aktuell info.

Göteborgs universitet stänger inte utan övergår till distansstudier och distansarbete. Göteborgs universitet fortsätter med undervisning och forskning så långt det är möjligt.