Göta studentkår finns även på: Instagram

Medlemskap

Göta studentkår är en ideell organisation som bygger på medlemskap och ideellt engagemang. Därmed inte sagt att du måste engagera dig för att bli medlem.

Se det snarare som att genom att bli medlem i Göta studentkår ges du möjlighet att engagera dig om du så vill. Men den viktigaste anledningen att bli medlem är att du stärker vår legitimitet att driva studentfrågor och utöva studentinflytande på Göteborgs universitet. Ju fler vi är desto bättre kan vi driva frågor som förbättrar din utbildning och dina studieförutsättningar! 

Klicka här eller på bilden nedan för att komma till registreringssidan (öppnas i ett nytt fönster). Du väljer själv om du vill bli medlem i en termin eller för ett helt år.

Terminsmedlemskap

Välj din sektion samt "HT" eller "VT" (beroende på om innevarande termin är hösttermin eller vårtermin). Exempel: Du vill bli medlem för höstterminen 2017 på Samhällsvetarsektionen. Välj Samhällsvetarsektionen HT. Terminsmedlemskapet kostar 150 kr.

Helårsmedlemskap
Välj din sektion samt "HT-VT" eller "VT-HT" (beroende på om innevarande termin är hösttermin eller vårtermin). Exempel: Under höstterminen 2017 vill du teckna ett helårsmedlemskap på Samhällsvetarsektionen. Välj Samhällsvetarsektionen HT-VT. Helårsmedlemskapet kostar 200 kr.

Obs! Din sektion motsvarar den fakultet du studerar på. Är du osäker på vilken sektion du tillhör är du välkommen att kontakta vår expedition på exp@gota.gu.se eller ring 031 - 708 44 40 så hjälper de dig!

Vill du att vi mejlar dina betalningsuppgifter till dig? Mejla i sådana fall dina personuppgifter (namn, adress, personnummer, telefonnummer) samt vilken kurs eller program du läser till exp@gota.gu.se.

Stödmedlemskap är endast till för icke-studerande eller tidigare studenter som vill fortsätta stödja vår verksamhet. Som stödmedlem får du tillgång till vissa av våra medlemsförmåner. Du måste dock vara student för att få tillgång till exempelvis Mecenats studentrabatter. För mer information om stödmedlemskapet, kontakta vår expedition.