Följ oss på sociala medier! Instagram

Stå upp mot rasismen!

studentkår

Det är svårt att sätta ord på det hål i hjärtat som formas av att veta att 13% av Svenska folket upplever sig så övergivna av resterande partier att de i ren illvilja röstar på ett i grunden rasistiskt parti. De enda vinnarna i det här valet var Sverigedemokraternas partiledning, deras medlemmar och väljare ser dock ut att ha fyra dystra år framöver. Dels för att de andra partierna inte vill ha något med Sverigedemokraterna att göra och dels för att den ansamlade inkompetensen inom partiet fortsätter att slå en med häpnad.

Regeringsbildningen blir en rysare i sig och slaget om ministerposterna kan göra att vi får en svag minoritetsregering där varje beslut måste ha blocköverskridande konsensus - positivt måhända att de tidigare så fasta positionerna måste av nödvändighet luckras upp och bli mer flytande. Men det kommer bli fyra långsamma år.

Spridda tankar fyller raderna, ilska och vemod dansar hand i hand inom själen och sorgsna moln sänker sig över blicken trots att himlen står sig blå. Sinnet klarar inte att registrera detta fagra eftervalsväder – skammen över detta så kallade moderna Sverige är för stor att bära. Ett Sverige vi ska leva i både som student och medborgare.

Desperationen som gör att den bruna högern reser sig i val efter val till synes ohindrat tynger mig. Vad är det för samhälle vi lever i där de i grunden främlingsfientliga krafterna får mandat efter mandat i riksdagen? Ett fenomen som nog visar än mer starkt att vad det än är, är det inget vi skall vara stolta över. Inga toppnoteringar i globala rankingar i världen kan ersätta det faktum att vi har en cancersvulst som växer sig allt starkare. I hela landet står nu sig extermhögern starkare, idén om alla människors lika värde får ta stryk till förmån för nationalromantik och socialdarwinistiska idéer.

Oavsett partitillhörighet skall vi alla skämmas för vårt samhälle som driver folk till brunskjortornas arv.

Det är nu vi måste resa oss och ta en aktiv roll i varje kommun; det är på lokal nivå vi kommer göra de stora reformerna. Vi måste visa med goda exempel hur vi kan vända de nedåtgående trenderna, skola för skola, sjukhus för sjukhus, kommun för kommun. Människa för människa.
Gå med i ett parti, en organisation i civilsamhället, engagera dig och aktivera dig. Skriv motioner och debattartiklar, prata med vänner och bekanta och bli de goda exempel som behövs i en väl fungerande demokrati. Huvudsaken är ett aktivt medborgarskap, med en svag regering och splittrad riksdag är det av nödvändighet vi måste ta ett gemensamt samhällsansvar.

Göta studentkår kommer än mer aktivt fortsätta vårt arbete med likabehandling och tillgänglighet. Vår verksamhetsplan punktar upp det; vi skall arbeta mer med andra organisationer i tillgänglighetsfrågor med föreläsningar och utbildningsdagar och vi skall värna om de internationella studenterna och se till att de känner sig trygga och välkomna till Göteborg.

Obevekligen jobbar vi på – nu väntar vi bara på dig. Så att vi tillsammans kan ta ett helhetsgrepp om Göteborgs lokalpolitik och verka för en bättre framtid.

Daniel Brandt

Ordförande för Göta studentkår