Följ oss på sociala medier: Instagram

Fullmäktige 5 | Representative assembly 5

Fullmäktige 5 | Representative assembly 5

Plats:
Lingsalen, Studenternas Hus (Götabergsgatan 17)
Tid:
tisdag, 22 mars, 2016 - 16:00

Den 22 mars är det dags för det femte fullmäktigesammanträdet för verksamhetsåret 15/16. Det kommer att hållas i Lingsalen på Studenternas hus, Götabergsgatan 17. Mötet är öppet för alla som är medlemmar i Göta studentkår. Anmälan görs här senast 14 mars. Möteshandlingar läggs upp under Detta är kåren/Fullmäktige 10 dagar innan mötet.

Vill du få kallelse till fullmäktigessammanträden direkt till din mail? Hör av dig till vice.soc@gota.gu.se

 

On March 22 we will have the fifth meeting with the representative assembly for the fiscal year 15/16. It will be held in Lingsalen Studenternas Hus, Götabergsgatan 17. The meeting is open for all members of Göta students' union. Attend here before 14th of March. You will find attached documents for the meeting under Detta är kåren/Fullmäktige 10 days before the meeting.

Do you want to recieve email about the representative assembly meetings? Contact vice.soc@gota.gu.se

BLI MEDLEM I GÖTA STUDENTKÅR

1. Som medlem visar du för universitetet att det är viktigt att de lyssnar på studenterna, tillsammans är vi starka
2. För din medlemsavgift kan studentkåren fortsätta arbeta för att din utbildning ska hålla hög kvalitet och ha ett gott rykte nu och i framtiden
3. Som medlem kan du enkelt själv engagera dig för att förbättra din utbildning eller utöka ditt sociala liv genom att engagera dig i en studentgrupp eller gå med i någon av alla kårföreningar som finns.

 

Samhällsvetarsektionen
För dig som läser socionomprogrammet, psykologi, europakunskap, journalistik, personalvetarprogrammet, arbetsvetarprogrammet, offentlig förvaltning, globala studier, statsvetenskap, kriminologi eller något annat på Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet.
Läs mer

 

Utbildningsvetenskapliga sektionen
För dig som läser programmen hälsopromotion, kostekonomi, sports coaching, pedagogik, speciallärare, barn- och ungdomsvetenskap, didaktik, förskollärare, grundlärare, ämneslärare, yrkeslärare, rektor eller något annat på utbildningsvetenskapliga fakulteten.
Läs mer

 

Humanistsektionen
För dig som läser på Humanistiska fakulteten: T.ex. språk, religion, historia, kultur mfl.  Klicka här för att läsa mer!
 
For those who study at the Faculty of Arts: for example language, religion, history, culture etc. Click here for more information!

Naturvetarsektionen
För dig som studerar allt från mineral, komplexa tal, relativitetsteorin, havsnivåhöjningar, DNA-molekylens uppbyggnad och mycket mer.
Läs mer

 

IT Section
If you study at the Information Technology faculty, we are your student union and work tirelessly to ensure that your study time with us will be pleasant, safe and fruitful.
Läs mer

 

Doktorander
För dig som läser forskarutbildning inom humaniora, IT, naturvetenskap, samhällsvetenskap eller utbildningsvetenskap.

 

Bli stödmedlem
Har du slutat studera men vill fortsätta stödja kårens arbete?
Bli stödmedlem!

 

Läs mer om medlemskap