Följ oss på sociala medier: Instagram

To all International Students!

Through the organisations of Göta Students’ Union (Göta studentkår) and the International Committee (GISA) we would like to welcome you to our city!

The Union and the Committee are non-profit organisations working to ensure that all students, including international students, get the most out of their stay here in Gothenburg.

As your students’ union, we officially work on behalf of Gothenburg University to ensure that you have a pleasant time as a student at the university. Your education and study conditions are our main priorities. Among other things we strive to increase the number of study areas available for our students and the accessibility for students with disabilities.

During the first weeks of the semester we organize several events with the specific goal to allow all of you newcomers to get to know each other, the university and the city of Gothenburg.

These are not to be mistaken by similar events organized by different organizations. Some of these organizers will charge you for events that are similar to the ones we organize for free. GISA and Göta studentkår only take payments for a handful of our events and it is only for the prime cost of the event. You will also be subjected to various student discounts. We offer a lot of discounts officially through Mecenat connected to your university student card.

If you have any questions regarding student discounts or what events are organized or sponsored by us officially, do not hesitate to ask! 
We at GISA and the Göta students’ union hope you have a nice stay in Gothenburg!

 

The Board Members of GISA
internationellakommitten@gota.gu.se

The presidium of Göta studentkår
vice.soc@gota.gu.se

BLI MEDLEM I GÖTA STUDENTKÅR

1. Som medlem visar du för universitetet att det är viktigt att de lyssnar på studenterna, tillsammans är vi starka
2. För din medlemsavgift kan studentkåren fortsätta arbeta för att din utbildning ska hålla hög kvalitet och ha ett gott rykte nu och i framtiden
3. Som medlem kan du enkelt själv engagera dig för att förbättra din utbildning eller utöka ditt sociala liv genom att engagera dig i en studentgrupp eller gå med i någon av alla kårföreningar som finns.

 

Samhällsvetarsektionen
För dig som läser socionomprogrammet, psykologi, europakunskap, journalistik, personalvetarprogrammet, arbetsvetarprogrammet, offentlig förvaltning, globala studier, statsvetenskap, kriminologi eller något annat på Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet.
Läs mer

 

Utbildningsvetenskapliga sektionen
För dig som läser programmen hälsopromotion, kostekonomi, sports coaching, pedagogik, speciallärare, barn- och ungdomsvetenskap, didaktik, förskollärare, grundlärare, ämneslärare, yrkeslärare, rektor eller något annat på utbildningsvetenskapliga fakulteten.
Läs mer

 

Humanistsektionen
För dig som läser på Humanistiska fakulteten: T.ex. språk, religion, historia, kultur mfl.  Klicka här för att läsa mer!
 
For those who study at the Faculty of Arts: for example language, religion, history, culture etc. Click here for more information!

Naturvetarsektionen
För dig som studerar allt från mineral, komplexa tal, relativitetsteorin, havsnivåhöjningar, DNA-molekylens uppbyggnad och mycket mer.
Läs mer

 

IT Section
If you study at the Information Technology faculty, we are your student union and work tirelessly to ensure that your study time with us will be pleasant, safe and fruitful.
Läs mer

 

Doktorander
För dig som läser forskarutbildning inom humaniora, IT, naturvetenskap, samhällsvetenskap eller utbildningsvetenskap.

 

Bli stödmedlem
Har du slutat studera men vill fortsätta stödja kårens arbete?
Bli stödmedlem!

 

Läs mer om medlemskap