Följ oss på sociala medier! Instagram

Kontakta oss

Expeditionen Studenternas hus                          

Götabergsgatan 17
411 34 Göteborg
Telefon: 031-708 44 40
Mail: exp@gota.gu.se

Öppettider

Måndag 10-16
Tisdag 12-16 Stänger för semester 16/6 till 13/8.
Onsdag 10-16
Torsdag 10-18 
Fredag 10-13

Kontaktuppgifter till respektive sektion

Samhällsvetarsektionen
Utbildningsvetenskapliga sektionen
Humanistsektionen
Naturvetarsektionen
IT-sektionen                  

 

Göta studentkårs presidium för 2017/2018

 

Kårordförande

Axel Andersson
ordforande@gota.gu.se
0707-154 631

 

 

 

Vice kårordförande

Jesper Jacobsson
vice@gota.gu.se
0707-154 632

 

 

 

Organisationssekreterare

Anneli Arohlén
org.sek@gota.gu.se  
0707-154633

 

 

 

 

Personal 

Kommunikatör

 

 

Tobias Karlsson

031-708 44 45

kommunikation@gota.gu.se  

Ekonomiansvarig

 

 

Erika Darljung

031-708 44 44  

erika.darljung@gota.gu.se

 

Arbetsmarknadsstrateg

Daiva Brazauskaite
daiva.brazauskaite@gota.gu.se 

 

 

 

 

Expeditionen

 

Anna Hagström

031-708 44 40  

exp@gota.gu.se

 

 

 Expeditionen

 

 

Katarina Nilsson

031-708 44 40  

exp@gota.gu.se