Följ oss på sociala medier: Instagram

Kontakta oss

 

Expeditionen Studenternas hus

Götabergsgatan 17
411 34 Göteborg
Telefon: 031-708 44 40
exp@gota.gu.se

Kontakta expeditionen om du har frågor om mecenat, medlemskap, kårens verksamhet, stipendier, biljetter till olika evenemang och mycket mer.

 

Öppettider

Måndag 10-16
Tisdag 12-16
Onsdag 10-16
Torsdag 10-18 3/5 stänger 16.00
Fredag 10-13

Kontaktuppgifter till respektive sektion

Samhällsvetarsektionen
Utbildningsvetenskapliga sektionen
Humanistsektionen
Naturvetarsektionen
IT-sektionen 

 

 

Göta studentkårs presidium

Kårordförande

Axel Andersson
ordforande@gota.gu.se
0707-154631 

 

 

 

Vice kårordförande

Jesper Jacobsson
vice@gota.gu.se
0707-154632 

 

 

 

Organisationssekreterare

Anneli Arohlén
orgsek@gota.gu.se 
0707-154633

 

 

 

Personal

 

Kommunikatör

Tobias Karlsson
kommunikation@gota.gu.se
031-708 44 45

 

 

 

 

Ekonomiansvarig

Erika Darljung
erika.darljung@gota.gu.se
031-708 44 44

 

 

 

 

Arbetsmarknadsstrateg

Daiva Brazauskaite
daiva.brazauskaite@gota.gu.se

 

 

 

 

Expeditionen

Anna Hagström
exp@gota.gu.se
031-708 44 40

 

 

 

 

Expeditionen

Katarina Nilsson
exp@gota.gu.se
031-708 44 40

 

 

 

 

 

 

BLI MEDLEM I GÖTA STUDENTKÅR

1. Som medlem visar du för universitetet att det är viktigt att de lyssnar på studenterna, tillsammans är vi starka
2. För din medlemsavgift kan studentkåren fortsätta arbeta för att din utbildning ska hålla hög kvalitet och ha ett gott rykte nu och i framtiden
3. Som medlem kan du enkelt själv engagera dig för att förbättra din utbildning eller utöka ditt sociala liv genom att engagera dig i en studentgrupp eller gå med i någon av alla kårföreningar som finns.

 

Samhällsvetarsektionen
För dig som läser socionomprogrammet, psykologi, europakunskap, journalistik, personalvetarprogrammet, arbetsvetarprogrammet, offentlig förvaltning, globala studier, statsvetenskap, kriminologi eller något annat på Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet.
Läs mer

 

Utbildningsvetenskapliga sektionen
För dig som läser programmen hälsopromotion, kostekonomi, sports coaching, pedagogik, speciallärare, barn- och ungdomsvetenskap, didaktik, förskollärare, grundlärare, ämneslärare, yrkeslärare, rektor eller något annat på utbildningsvetenskapliga fakulteten.
Läs mer

 

Humanistsektionen
För dig som läser på Humanistiska fakulteten: T.ex. språk, religion, historia, kultur mfl.  Klicka här för att läsa mer!
 
For those who study at the Faculty of Arts: for example language, religion, history, culture etc. Click here for more information!

Naturvetarsektionen
För dig som studerar allt från mineral, komplexa tal, relativitetsteorin, havsnivåhöjningar, DNA-molekylens uppbyggnad och mycket mer.
Läs mer

 

IT Section
If you study at the Information Technology faculty, we are your student union and work tirelessly to ensure that your study time with us will be pleasant, safe and fruitful.
Läs mer

 

Doktorander
För dig som läser forskarutbildning inom humaniora, IT, naturvetenskap, samhällsvetenskap eller utbildningsvetenskap.

 

Bli stödmedlem
Har du slutat studera men vill fortsätta stödja kårens arbete?
Bli stödmedlem!

 

Läs mer om medlemskap