Göta studentkår finns även på: Instagram

Uppdrag inom Sveriges Förenade Studentkårer (SFS)

För kontinuerlig uppdatering om vilka uppdrag som finns, besök SFS hemsida http://sfs.se/studentrepresentanter