Följ oss på sociala medier: Instagram

Dags att nominera till Göta studentkårs förtroendeposter, verksamhetsåret 2018/19

Är du eller tror du att du känner nästa års kårordförande?

Nu är nominering öppen till våra förtroendeposter verksamhetsåret 2018/19! Nomineringen är öppen till den 26 mars kl 23.59 och alla medlemmar har rätt att nominera sig själv eller en vän till något av våra förtroendeuppdrag.

Formuläret hittar du här: https://goo.gl/forms/6Ksh8RycUDrTB5sg1

Kårstyrelsen*:

 • Kårordförande, tillika kårstyrelsens ordförande
 • Vice kårordförande med ansvar för utbildningsfrågor
 • Vice kårordförande med ansvar för studiesociala frågor
 • 2-6 enskilda ledamöter

Kårstyrelsen ansvarar för kårens organisation, ekonomi och egendom och har övergripande ansvar för att fullmäktiges beslut verkställs på central nivå.

Kårordförande samt de två vice kårordförande erhåller 100% arvodering.

Sektionsstyrelser:

 • Sektionsordförande, tillika sektionsstyrelsens ordförande
 • Vice sektionsordförande
 • Upp till 7 enskilda ledamöter

Göta studentkår har 5 sektioner; humanistsektionen, utbildningsvetenskapliga sektionen, naturvetenskapliga sektionen, IT-sektionen samt Samhällsvetenskapliga sektionen.

Sektionsstyrelserna ansvarar för sektionernas verksamhet. Sektionsstyrelsen har bland annat till uppgift att:

 • leda sektionens arbete
 • företräda sektionen
 • utse studentrepresentanter inom sektionens verksamhetsområde
 • utse sektionens representanter i våra interna organ

Sektionsstyrelserna svarar inför kårstyrelsen för sektionernas verksamhet och ekonomi

Ordförande för sin sektion samt vice ordförande för Samhällsvetenskapliga sektionen erhåller 100% arvodering. Vice ordförande för humanistiska och utbildningsvetenskapliga sektionen erhåller 50+50% arvodering.

Övriga förtroendeposter:

 • Verksamhetsrevisorer

*Stadgeändring kommer upp i andra läsning på maj månads fullmäktigesammanträde, där rollerna i kårstyrelsen kan skrivas om till en kårordförande, en vice ordförande utan specificerat ansvarsområde samt en organisationssekreterare, som då har ansvar för organisatoriska och administrativa frågor. Vid ytterligare frågor vad detta innebär kan du mejla vice.utb@gota.gu.se, annars kommer Valberedningen kunna berätta mer.

 Formuläret hittar du här: https://goo.gl/forms/6Ksh8RycUDrTB5sg1

Lägg till ny kommentar

Wysiwyg

Filtered HTML

Plain text

CAPTCHA
Denna fråga är för att testa om du är en mänsklig besökare och för att förhindra automatiska spammeddelanden.
9 + 11 =
Lös det här enkla matteproblemet och ange svaret. Till exempel för 1+3, ange 4.

BLI MEDLEM I GÖTA STUDENTKÅR

1. Som medlem visar du för universitetet att det är viktigt att de lyssnar på studenterna, tillsammans är vi starka
2. För din medlemsavgift kan studentkåren fortsätta arbeta för att din utbildning ska hålla hög kvalitet och ha ett gott rykte nu och i framtiden
3. Som medlem kan du enkelt själv engagera dig för att förbättra din utbildning eller utöka ditt sociala liv genom att engagera dig i en studentgrupp eller gå med i någon av alla kårföreningar som finns.

 

Samhällsvetarsektionen
För dig som läser socionomprogrammet, psykologi, europakunskap, journalistik, personalvetarprogrammet, arbetsvetarprogrammet, offentlig förvaltning, globala studier, statsvetenskap, kriminologi eller något annat på Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet.
Läs mer

 

Utbildningsvetenskapliga sektionen
För dig som läser programmen hälsopromotion, kostekonomi, sports coaching, pedagogik, speciallärare, barn- och ungdomsvetenskap, didaktik, förskollärare, grundlärare, ämneslärare, yrkeslärare, rektor eller något annat på utbildningsvetenskapliga fakulteten.
Läs mer

 

Humanistsektionen
För dig som läser på Humanistiska fakulteten: T.ex. språk, religion, historia, kultur mfl.  Klicka här för att läsa mer!
 
For those who study at the Faculty of Arts: for example language, religion, history, culture etc. Click here for more information!

Naturvetarsektionen
För dig som studerar allt från mineral, komplexa tal, relativitetsteorin, havsnivåhöjningar, DNA-molekylens uppbyggnad och mycket mer.
Läs mer

 

IT Section
If you study at the Information Technology faculty, we are your student union and work tirelessly to ensure that your study time with us will be pleasant, safe and fruitful.
Läs mer

 

Doktorander
För dig som läser forskarutbildning inom humaniora, IT, naturvetenskap, samhällsvetenskap eller utbildningsvetenskap.

 

Bli stödmedlem
Har du slutat studera men vill fortsätta stödja kårens arbete?
Bli stödmedlem!

 

Läs mer om medlemskap