Göta studentkår finns även på: Instagram

Dags att nominera till Göta studentkårs förtroendeposter, verksamhetsåret 2018/19

Är du eller tror du att du känner nästa års kårordförande?

Nu är nominering öppen till våra förtroendeposter verksamhetsåret 2018/19! Nomineringen är öppen till den 26 mars kl 23.59 och alla medlemmar har rätt att nominera sig själv eller en vän till något av våra förtroendeuppdrag.

Formuläret hittar du här: https://goo.gl/forms/6Ksh8RycUDrTB5sg1

Kårstyrelsen*:

 • Kårordförande, tillika kårstyrelsens ordförande
 • Vice kårordförande med ansvar för utbildningsfrågor
 • Vice kårordförande med ansvar för studiesociala frågor
 • 2-6 enskilda ledamöter

Kårstyrelsen ansvarar för kårens organisation, ekonomi och egendom och har övergripande ansvar för att fullmäktiges beslut verkställs på central nivå.

Kårordförande samt de två vice kårordförande erhåller 100% arvodering.

Sektionsstyrelser:

 • Sektionsordförande, tillika sektionsstyrelsens ordförande
 • Vice sektionsordförande
 • Upp till 7 enskilda ledamöter

Göta studentkår har 5 sektioner; humanistsektionen, utbildningsvetenskapliga sektionen, naturvetenskapliga sektionen, IT-sektionen samt Samhällsvetenskapliga sektionen.

Sektionsstyrelserna ansvarar för sektionernas verksamhet. Sektionsstyrelsen har bland annat till uppgift att:

 • leda sektionens arbete
 • företräda sektionen
 • utse studentrepresentanter inom sektionens verksamhetsområde
 • utse sektionens representanter i våra interna organ

Sektionsstyrelserna svarar inför kårstyrelsen för sektionernas verksamhet och ekonomi

Ordförande för sin sektion samt vice ordförande för Samhällsvetenskapliga sektionen erhåller 100% arvodering. Vice ordförande för humanistiska och utbildningsvetenskapliga sektionen erhåller 50+50% arvodering.

Övriga förtroendeposter:

 • Verksamhetsrevisorer

*Stadgeändring kommer upp i andra läsning på maj månads fullmäktigesammanträde, där rollerna i kårstyrelsen kan skrivas om till en kårordförande, en vice ordförande utan specificerat ansvarsområde samt en organisationssekreterare, som då har ansvar för organisatoriska och administrativa frågor. Vid ytterligare frågor vad detta innebär kan du mejla vice.utb@gota.gu.se, annars kommer Valberedningen kunna berätta mer.

 Formuläret hittar du här: https://goo.gl/forms/6Ksh8RycUDrTB5sg1

Lägg till ny kommentar

Wysiwyg

Filtered HTML

Plain text

CAPTCHA
Denna fråga är för att testa om du är en mänsklig besökare och för att förhindra automatiska spammeddelanden.
3 + 12 =
Lös det här enkla matteproblemet och ange svaret. Till exempel för 1+3, ange 4.