Göta studentkår finns även på: Instagram

Religionsvetenskapliga Föreningen

Religionsvetenskapliga föreningen är en studentgrupp under Göta studentkår med syfte att få studenter i religionsvetenskap och teologi att träffas över kursgränserna och att sprida religionsvetenskaplig forskning främst genom att anordna föreläsningar och debatter med inbjudna forskare. Syftet är även att verka studiesocialt genom att anordna fester och andra aktiviteter samt även utbildningsbevakande genom att diskutera och utvärdera vår utbildning.

Studentgruppen träffas huvudsakligen på institutionen för litteratur, idéhistoria & religion på Humanisten.

Medlem i studentgruppen är alla medlemmar i Göta studentkår som studerar religionsvetenskap vid Göteborgs Universitet. Som medlem får man vara med och bestämma vad studentgruppen ska göra, och alla som är intresserade är därmed varmt välkomna att aktivt engagera sig i verksamheten. Våra aktiviteter är i regel gratis för medlemmar i Göta studentkår, och för övriga besökare kostar de 20 kr per tillfälle.
Kontakt: sg.religion@gota.gu.se
 Facebook: Religionsvetenskapliga föreningen