Göta studentkår finns även på: Instagram

Politeia

Studentgrupp Politeia vänder sig till dig som studerar offentlig förvaltning. 

Politeia tillsätter tillsammans med Samhällsvetarsektionen studentrepresentanter i beredande och beslutande organ på institutionen Förvaltningshögskolan. Alla poster och institutionens organisation finns att titta på här.

Politeia arrangerar även varje termin en mottagning för alla nya studenter inom offentlig förvaltning. Denna innefattar allt från rundvandringar och lekar till sittningar och pubrundor.

För mer information om studentrepresentationen, mottagningen eller studentgruppens övriga verksamhet - kontakta politeia@gota.gu.se eller kolla in vår Facebook-sida. Om du har frågor om studiemiljön, kontkata ditt studentarbetsmiljöombud på samo.spa@gota.gu.se.

 

Politeia styrelse 15/16

Ordförande - Sandra Magnusson

Vice ordförande - Raymond Samo

Kassör - 

Ledamot med studiesocialt ansvar - Kalr-Emil Sörensson och Almedin Mujezinovic

Ledamot med näringslivsansvar - 

Ledamot med utbilsningsansvar - Simon Eriksson

Ledmot . Jens Martinsson