Göta studentkår finns även på: Instagram

Utbildningsvetenskapliga sektionen

För dig som läser programmen hälsopromotion, kostekonomi, sports coaching, pedagogik, speciallärare, barn- och ungdomsvetenskap, didaktik, förskollärare, grundlärare, ämneslärare, yrkeslärare, rektor eller något annat på utbildningsvetenskapliga fakulteten.

Göta studentkårs utbildningsvetenskapliga sektion vänder sig till dig som läser ett program eller en kurs vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten eller Samordningsnämnden för lärarutbildning (SOL). Det omfattar program inom pedagogik, sports coaching, kostekonomi eller hälsopromotion samt masterprogram i utbildningsledarskap och speciallärarprogrammet på avancerad nivå.

Vi organiserar studenter samt tillsätter studentrepresentanter i beslutande organ från fakultetsnivå ner till institiutions- och programnivå. Dessutom arrangerar vi studiesociala event med hjälp av våra studentgrupper och kårföreningar. Det kan vara allt från pub och fest till volleybollturnering och brädspelskvällar. 

Presidiet på Göta studentkårs utbildningsvetenskapliga sektionen består av ordförande Erik Liberg och vice ordförande Anneli Arohlén. 

Vi har drop-in på kontoret på måndag-fredag klockan 10-15, med reservation för möten. Då det kan vara svårt att hitta oss i pedagogens A-hus så har vi gjort en video som visar Dig vägen kårexpeditionen! Känn dig välkommen att stanna till på kontoret ifall du känner dig sugen på en fika, vill diskutera din utbildning eller bara komma undan Pedagogens fart och fläkt för en stund!

----------------------------------------------------------------------------

The section of Educational sciences organizes students and appoints student representatives in all the preparatory and decision-making authorities at departmental and faculty level at Education Sciences Faculty at the University of Gothenburg.

The presidency at our section consists of chairperson Erik Liberg and vice chairperson Anneli Arohlén. 

Our opening hours are 10-15 Monday through Friday, with reservations for meetings. Can't find our office? We've made a video, to show you the way from Pedagogen's entrance (building A) to the office. Please feel free to stop by the office for a quick "fika", to discuss an issue and/or to get a break from the everyday bustle of Pedagogen!