Göta studentkår finns även på: Instagram

Dokument

Här finner du Göta studentkårs styrdokument, material för studentrepresentanter, arbetsbeskrivningar samt protokollen från utbildningsvetenskapliga sektionens styrelsemöten.