Göta studentkår finns även på: Instagram

Stiftelsen Göteborgs Folkskoleseminariers Minnesfond

Ansökan till Stiftelsen Göteborgs Folkskoleseminariers Minnesfond för dig som läser på förskollärarprogrammet eller grundskollärarprogrammet med inriktning F-3 eller fritidshem 

 

För att ansöka om detta stipendium, ska du gå förskollärarprogrammet eller grundskollärarprogrammet med inriktning F-3 eller fritidshem. Du ska, på förskolärarprogrammet eller grundskollärarprogrammet med inriktning F-3 eller fritidshem, ha läst minst 30 högskolepoäng (hp).

I din ansökan ska du bifoga:

▪       Personbevis för stipendium (inte ett vanligt personbevis). Personbeviset får du från Skatteverket (www.skatteverket.se).

▪       Utdrag från Ladok. Utdragen från Ladok gör du själv via ditt studentkonto. Om du inte har tillgång till internet, kan studerandeservice hjälpa dig. Det är resultat- och registreringsintyg som du ska kunna uppvisa i din ansökan.

▪       Kopia på den senast tillgängliga inkomstdeklarationen.. Den finner du på Skatteverkets hemsida (www.skatteverket.se)

Observera att om någon av ovanstående saknas, behandlas inte din ansökan.

Ansökan skickas till utsek@gota.gu.se med bifogad information, skriv ”Ansökan minnesfonden” i ämnesraden eller till Göta Studentkår, Box 300, 405 30 Göteborg. 

Se bifogat dokument för all information! 

 

Ansökan öppnar åter 2017-09-04 och stänger 2017-09-29