Göta studentkår finns även på: Instagram

Studentgrupper och Kårföreningar

Att gå med i en kårförening är ett utmärkt sätt att lära känna likasinnde studenter.

Vi har föreningar som sysslar med allt från fester till politik.