Göta studentkår finns även på: Instagram

Vakanta poster

Händer det att du klagar på din utbildning? Händer det att du tycker att din utbildning är fantastisk? Tänker du ibland att delar av din utbildning kan förbättras? Eller att arbetsmiljön kan förbättras med exempelvis fler studieplatser och bättre ventilation? Då kanske nedanstående uppdrag kan vara någonting för dig.

 

Just nu söker vi studentrepresentanter till följande uppdrag

Är något av nedanstående uppdrag intressant för dig? Skicka in en ansökan till utsek@gota.gu.se.

Utbildningsvetenskapliga fakulteten (UF)

Pilot extern utvärdering - Utbildningsvetenskapliga fakulteten ska ha en extern utvärdering av tre program som går på fakultetens institutioner. För detta behövs en extern studentrepresentant, alltså en student som läser på en annan institution och helst en annan fakultet. Arvode utgår med 10 000 SEK och totalt förväntas uppdraget ta en vecka. Mer information finner du här. 

Institutionen för kost- och idrottsvetenskap (IKI)

Arbetsmiljögruppen - här ser vi gärna dig som är SAMO (se nedan). 

Programrådet för hälsopromotion med inriktning kost  - IKI söker en studentrepresentant som kan föra fram studenternas perspektiv i programrådet. Det är ett givande uppdrag och en chans för dig att direkt påverka din utbildning. Arvode utgår ej. 

Lärarutbildningsnämnden (LUN)

Programråd - LUN söker studentrepresentanter till följande programråd: kompletterande pedagogisk utbildning, yrkeslärarprogrammet, samt speciallärar/pedagogprogrammet. Arvode utgår med 300 SEK/möte. 

Programledargruppen - Hit söker LUN en student. Arvode utgår med 300 SEK/möte. 

Institutionen för didaktik och pedagogisk profession (IDPP)

Programrådet för masterprogram i didaktik – ett programråd där det diskuteras hur programmet fungerar och hur det kan förbättras. De söker en studentrepresentant. Arvodet är inte fastslaget än.

Ämnesrådet för exempelvetenskap – ett råd där exempelvetenskap diskuteras och även här söker IDPP en studentrepresentant. Arvode utgår ej.

Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande (IPKL)

Institutionsrådet – IPKL söker en student från grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem. Det är 4-5 möten per termin och arvode utgår med 850 SEK per möte.

Utbildningsråd – även här söker IPKL en student från grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem. Det är 2-4 möten per termin och arvode utgår med 850 SEK per möte.

Kursledarmöte – till dessa möten söker IPKL en student som läser grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, samt en student från masterprogrammet Barn- och ungdomsvetenskap. Det är 2-4 möten per termin och arvode utgår med 850 SEK per möte.

Institutionen för pedagogik och specialpedagogik (IPS)

Utbildningsutskottet - en student sökes till detta uppdrag, 4 möten per termin och arvode utgår med 500 SEK per möte. 

Arbetsmiljögruppen - hit sökes en student som vi helst ser är SAMO (se nedan), det är 4 möten per termin och arvode utgår med 500 SEK/möte.

Programrådet kandidatprogrammet Pedagogik - IPS söker en student som läser första året på pedagogikprogrammet till dessa möten, där ni diskuterar hur programmet kan utvecklas.

Institutionsrådet - institutionen söker en student till dessa möten där övergripande frågor som rör institutionen behandlas. Arvode utgår med 850 SEK/möte och 7000:-/läsår.

Studentarbetsmiljöombud (SAMO)

Vi söker studentrepresentanter, cirka 1-3 representanter per institutioner på följande institutioner: IKI, IPKL, IDPP och IPS. Arvode utgår med 999 SEK per termin. Arbetet inkluderar en utbildning och ungefär en arbetsmiljörond per år. Likaså kan en sitta i arbetsmiljökommittéer och liknande råd. 

Övriga studentrepresentantuppdrag

Göteborgs universitets studentkårer (GUS), Göteborgs förenade studentkårer (GFS) och Sveriges förenade studentkårer (SFS) söker även dem studentrepresentanter. Mer information om GUS, GFS och SFS uppdrag finner du här