Göta studentkår finns även på: Instagram

Spira nätverksmässa 2018

--FOR ENGLISH, PLEASE SCROLL DOWN--

Obs! Arbetet med Spira har startat. Vi söker dock fortfarande dig som vill vara med och arbeta, vare sig du vill vara med lite eller mycket, nu eller i vår. Vi tar emot förfrågningar löpande. Anmäl dig till spira@gota.gu.se.

Spira nätverksmässa är samlingsnamnet på de arbetsmarknadsmässor vi arrangerar på Campus Haga, Pedagogen, Humanisten och Naturvetenskapliga fakulteten. 

På Spira träffar du företag och organisationer från kommun, landsting, stat och näringsliv som är intresserade av just dina kompetenser.

Arbetet med Spira-mässorna börjar i oktober och nu behöver vi tillsätta projektgrupper för

Spira Samhälle
Spira Humaniora
Spira Science
Spira Pedagogen

Till varje mässa behöver vi en projektledare som tillsammans med Spiras huvudkoordinator Daiva leder arbetet med mässan på din fakultet. Till varje mässa skall också tillsättas tre arbetsgrupper ansvariga för

PR/Marknadsföring
Företagskontakt
Arena

Läs mer nedan vad de olika uppdragen innebär. Skicka sedan ett mejl till spira@gota.gu.se med cv, personligt brev och eventuella arbetsprover/referenser. Glöm inte att skriva vilken Spira du söker till samt vilken roll!

Projektledare

Som projektledare för Spira förväntas du:

 • Leda projektet från början till slut och därefter utvärdera projektet
 • Koordinera arbetsgrupperna och deras uppgifter, överse att arbetet håller givna deadlines och vara sammankallande för projektmöten
 • Skapa och följa tidsscheman tillsammans med huvudkoordinatorn och Göta studentkårs personal
 • Planera och överse projektets budget och ekonomi tillsammans med Göta studentkårs ekonom
 • Hålla huvudkoordinator och andra inblandade uppdaterade om arbetets gång och eventuella problem som uppkommer
 • Visa ansvarstagande och utföra dina arbetsuppgifter på ett professionellt sätt.

Vi tror att du:

 • Är självgående, motiverad och initiativtagande
 • Är bra på att både samarbeta och leda andra människor
 • Uttrycker dig bra i tal och skrift på engelska och svenska
 • Är organiserad och strukturerad
 • Är stresstålig
 • Har kort reaktionstid och fattar snabba beslut
 • Kan hitta snabba lösningar på problem när det behövs

Det är meriterande om du även:

 • Har kunskap och/eller erfarenhet av projektledning/projektplanering
 • Tidigare har arbetat med budget
 • Tidigare har arbetat med event eller liknande projekt
 • Har kunskap och/eller erfarenhet av svensk företagskultur

Vi erbjuder:

 • Erfarenheter – När du jobbar med Spira får du faktisk praktisk erfarenhet av att arbeta med projektledning, marknadsföring, sociala medier, PR och mycket mer!
 • Något bra för dina medstudenter – Att arrangera Spira ger dig och dina kurskamrater chansen att träffa framtida potentiella arbetskamrater och utforska karriärmöjligheter.
 • Nätverk och kontakter – När du arbetar med Spira kommer du ha kontakt med en mängd olika representanter från företag, organisationer, leverantörer mm. De övriga medlemmarna i din projektgrupp blir naturligtvis också dina framtida referenser på ditt cv!
 • Ett roligt uppdrag – Att projektleda något så stort som Spira kan vara stressigt, men det är också roligt, utmanande och självförtroendehöjande!

Företagskontakt

I företagsgruppen förväntas du:

 • Ta fram företagsprofiler för att hitta rätt företag till utbildningarna som ges på din sektion
 • Ta fram listor på potentiella utställare och potentiella sponsorer
 • Attrahera och kontakta företag och organisationer och bygga goda relationer med dessa
 • Arbeta tillsammans med Göta studentkårs ekonom med att ta fram utställaravtal och förbereda fakturor
 • Bibehålla kontakt med utställare och arbeta för att de skall återkomma efterföljande år
 • Hålla huvudkoordinator och andra inblandade uppdaterade om arbetets gång och eventuella problem som uppkommer
 • Visa ansvarstagande och utföra dina arbetsuppgifter på ett professionellt sätt.

Vi tror att du:

 • Är självgående, motiverad och initiativtagande
 • Är bra på att samarbeta
 • Uttrycker dig bra i tal och skrift på engelska och svenska
 • Är organiserad och strukturerad
 • Är stresstålig
 • Inte är rädd för att lyfta luren
 • Gillar att prata med nya människor

Det är meriterande om du även:

 • Har kunskap och/eller erfarenhet av projektledning/projektplanering
 • Tidigare har arbetat med event eller liknande projekt
 • Har erfarenhet av sälj / Inte är rädd för att vara lite ”tjatig”
 • Har kunskap och/eller erfarenhet av svensk företagskultur

Vi erbjuder:

 • Erfarenheter – När du jobbar med Spira får du faktisk praktisk erfarenhet av att arbeta med projektledning, marknadsföring, sociala medier, PR och mycket mer!
 • Något bra för dina medstudenter – Att arrangera Spira ger dig och dina kurskamrater chansen att träffa framtida potentiella arbetskamrater och utforska karriärmöjligheter.
 • Nätverk och kontakter – När du arbetar med Spira kommer du ha kontakt med en mängd olika representanter från företag, organisationer, leverantörer mm. De övriga medlemmarna i din projektgrupp blir naturligtvis också dina framtida referenser på ditt cv!
 • Ett roligt uppdrag – Att projektleda något så stort som Spira kan vara stressigt, men det är också roligt, utmanande och självförtroendehöjande!

PR / Marknadsföring

I PR/Marknadsföringsgruppen förväntas du:

 • Marknadsföra Spiramässan gentemot studenterna på din sektion.
 • Designa och skapa trycksaker och annat grafiskt material tillsammans med Göta studentkårs kommunikatör (Spira-katalog, affischer, roll-ups, profilmaterial osv)
 • Sköta kommunikation och promotion på sociala medier och andra digitala kanaler.
 • Sköta och uppdatera Spiras hemsida
 • Skapa och följa kommunikationsplaner tillsammans med projektledare och huvudkoordinator
 • Arbeta nära övriga i projektgruppen för att nå gemensamma mål och lösa problem som uppkommer på vägen
 • Visa ansvarstagande och utföra dina arbetsuppgifter på ett professionellt sätt.

Vi tror att du:

 • Är självgående, motiverad och initiativtagande
 • Är intresserad av kommunikation, PR och sociala medier
 • Är bra på att samarbeta
 • Uttrycker dig bra i tal och skrift på engelska och svenska
 • Är organiserad och strukturerad
 • Är stresstålig
 • Har kort reaktionstid och fattar snabba beslut
 • Kan hitta snabba lösningar på problem när det behövs

Det är meriterande om du även:

 • Har kunskap och/eller erfarenhet av projektledning/projektplanering
 • Har erfarenhet av marknadsföring, social media management eller PR
 • Har arbetat med Adobe-program tidigare (framförallt InDesign och Illustrator)
 • Har erfarenhet av Wordpress-sidor
 • Har kunskap och/eller erfarenhet av svensk företagskultur

Vi erbjuder:

 • Erfarenheter – När du jobbar med Spira får du faktisk praktisk erfarenhet av att arbeta med projektledning, marknadsföring, sociala medier, PR och mycket mer!
 • Något bra för dina medstudenter – Att arrangera Spira ger dig och dina kurskamrater chansen att träffa framtida potentiella arbetskamrater och utforska karriärmöjligheter.
 • Nätverk och kontakter – När du arbetar med Spira kommer du ha kontakt med en mängd olika representanter från företag, organisationer, leverantörer mm. De övriga medlemmarna i din projektgrupp blir naturligtvis också dina framtida referenser på ditt cv!
 • Ett roligt uppdrag – Att projektleda något så stort som Spira kan vara stressigt, men det är också roligt, utmanande och självförtroendehöjande!

Arenagruppen

I arenagruppen förväntas du:

 • Hitta, boka och administrera lämpliga lokaler och dylikt för själva mässan och eventuella för-event, föreläsningar osv.
 • Ta in önskemål från besökare och utställare och jobba för att tillgodose alla behov i form av wifi-access, elektricitet, bord, stolar, mat och dryck osv.
 • Rekrytera mässfunktionärer och fördela arbetsuppgifter inför mässan
 • Agera event manager och support på plats på själva mässdagen
 • Förbereda mässytan
 • Säkerställa att lokalen med dess möblering och utsmyckning följer gällande brandregler och dylikt
 • Hålla huvudkoordinator och andra inblandade uppdaterade om arbetets gång och eventuella problem som uppkommer
 • Visa ansvarstagande och utföra dina arbetsuppgifter på ett professionellt sätt.

Vi tror att du:

 • Är självgående, motiverad och initiativtagande
 • Är bra på att både samarbeta och leda andra människor
 • Uttrycker dig bra i tal och skrift på engelska och svenska
 • Är organiserad och strukturerad
 • Kan se helheten samtidigt som du har ett öga för detaljer och ligger steget före
 • Är stresstålig
 • Har kort reaktionstid och fattar snabba beslut
 • Kan hitta snabba lösningar på problem när det behövs

Det är meriterande om du även:

 • Har kunskap och/eller erfarenhet av projektledning/projektplanering
 • Tidigare har arbetat med event eller liknande projekt
 • Har kunskap och/eller erfarenhet av svensk företagskultur

Vi erbjuder:

 • Erfarenheter – När du jobbar med Spira får du faktisk praktisk erfarenhet av att arbeta med projektledning, marknadsföring, sociala medier, PR och mycket mer!
 • Något bra för dina medstudenter – Att arrangera Spira ger dig och dina kurskamrater chansen att träffa framtida potentiella arbetskamrater och utforska karriärmöjligheter.
 • Nätverk och kontakter – När du arbetar med Spira kommer du ha kontakt med en mängd olika representanter från företag, organisationer, leverantörer mm. De övriga medlemmarna i din projektgrupp blir naturligtvis också dina framtida referenser på ditt cv!
 • Ett roligt uppdrag – Att projektleda något så stort som Spira kan vara stressigt, men det är också roligt, utmanande och självförtroendehöjande!

----------------------------ENGLISH------------------------------

UPDATE

Work on Spira 2018 has started! We are still accepting applications though as there are rolls to fill. If you are interested in participating, send an email to spira@gota.gu.se and we will tell you more about free slots.

About Spira

Spira is Göta studentkår’s job and career fair. In previous years we have hosted this event every spring at Campus Haga and Pedagogen. Next spring, in 2018, we are also planning to host the event at Humanisten and the faculty of Science.

The main focus of Spira is to bring companies and students together. We invite companies and organisations from both the private and public sector that are looking to hire students with your given area of expertise.

We start preparations for the Spira fairs in early October, which means now is the time to apply if you want to be in one of the four project groups!

Spira Samhälle – At Campus Haga, the faculty of Social Sciences
Spira Humaniora – At Humanisten, the faculty of Arts and Humanities
Spira Science – At the faculty of Science
Spira Pedagogen – At Pedagogen

Every fair will need a project leader who will work closely with Daiva, our head coordinator. Every fair will also need three work groups responsible for

PR/Marketing
Business contact
Arena

Below you will find more information about what the different groups will do and what your task will be.

Send your cv along with other relevant information to spira@gota.gu.se no later than September 23rd. Don’t forget to specify which Spira fair you are applying for! 

SPIRA Project leader

As a project leader for SPIRA you are expected to:

-          lead the project from the planning stage to the execution and the follow up

-          coordinate work groups and their tasks, monitor the status of the project, summon all hands team meetings

-          prepare the project timeline together with the head coordinator, staff, and the board of Göta studentkår

-          plan and monitor the budget of the project together with the economy responsible at Göta studentkår

-          update the head coordinator, staff, and the board of Göta studentkår on the project status and report if any kind of issues are occurring

-          be professional in execution, communication and show accountability

 

We would like you to:

-          Be self-driven, motivated and initiative taking

-          Be a team player and people oriented person

-          Have good written communication and presentation skills

-          Have good written and verbal communication skills in Swedish and English

-          Be highly organised and structured

-          Be resilient to stress and harder workload

-          Have quick reactions and quick decision-making skills

-          Be oriented in problem solving, able to find quick solutions when needed

 

Extra merits if you have:

-          Knowledge and/or experience in planning, leading or managing a larger scale project

-          Experience with handling event, project or organisational budget

-          Have knowledge or experience in Swedish business culture

 

We offer:

-          Experience – this is an amazing opportunity for you to gain practical experience and training in project management, and apply your knowledge and skills in practical setting

-          Work for a good cause - you are going to work on a project aimed at helping your fellow students and colleagues find their career paths or possible workplaces

-          Network and contacts – working in SPIRA project can give you access to a wide pool of contacts for your future, your team can become your future references

-          Non-monetary rewards – leading a project is not only stressful, it can also be fun, emotionally rewarding and gain you lots of confidence!

SPIRA Business relations and Exhibition group

As Business relations and Exhibition group for SPIRA you are expected to:

-          Create companies’ profiles that would match the study programs in your section

-          Create a list of potential companies for exhibition and potential sponsors

-          Contact and attract potential exhibitors and sponsors for the event, maintain constant contact with them

-          Work together with the financial officer at Göta studentkår in preparing and signing sponsors and exhibitors’ contracts and invoices

-          Maintain good follow up communication with the companies and sponsors after the event with aim to secure their attendance for the next year

-          Follow the project timeline and objectives prepared by the project leader and Göta studentkår

-          Communicate, coordinate and update the status of progress their work with the project leader and those responsible for the project in Göta studentkår, report any of occurring problems

-          Be professional in execution, communication and show accountability

 

We would like you to:

-          Be self-driven, motivated and initiative taking

-          Be a team player, people oriented, and positive person

-          Have excellent written communication and presentation skills

-          Have excellent written and verbal communication skills in Swedish and English

-          Be highly communicative, organised and structured

-          Be resilient to stress and able to work under heavier workloads

-          Have quick reactions and quick decision-making skills

-          Be oriented in problem solving, able to find quick solutions when needed

 

Extra merits if you have:

-          Knowledge and/or experience in planning, leading or managing a project

-          Experience in marketing or sales

-          Have knowledge or experience in Swedish business culture

 

We offer:

-          Experience – this is an amazing opportunity for you to gain practical experience and training in project management, business and organisational communication, and marketing, and apply your knowledge and skills in practical setting

-          Work for a good cause - you are going to work on a project aimed at helping your fellow students and colleagues find their career paths or possible workplaces

-          Network and contacts – working in SPIRA project can give you access to a wide pool of contacts for your future, your team can become your future references

-          Non-monetary rewards – leading a project is not only stressful, it can also be fun, emotionally rewarding and gain you lots of confidence!

 

SPIRA Public Relations and Marketing group

As a Public Relations and Marketing group for SPIRA you are expected to:

-          Market the event to the students of the section

-          Work closely with communications officer at Göta studentkår on graphic and design material of the event (SPIRA catalogue, posters, roll-ups, promotional material, etc.)

-          Manage communication and promotion on social media platforms and other digital channels

-          Create marketing strategy timeline together with communications officer at Göta studentkår, head coordinator, and project leader, and execute the plan

-          Follow the project timeline and objectives prepared by the project leader and Göta studentkår

-          Communicate, coordinate and update the status of progress their work with the project leader and those responsible for the project in Göta studentkår, report any of occurring problems

-          Be professional in execution, communication and show accountability

 

We would like you to:

-          Be self-driven, motivated and initiative taking

-          Have high interest in marketing, PR, and Social Media management

-          Be a team player, creative and people oriented person

-          Have good written communication and presentation skills

-          Have good written and verbal communication skills in Swedish and English

-          Be highly communicative, organised and structured

-          Be resilient to stress and harder workload

-          Have quick reactions and quick decision-making skills

-          Be oriented in problem solving, able to find quick solutions when needed

 

Extra merits if you:

-          Have knowledge and/or experience in planning, leading or managing a project

-          Have experience with marketing, Social Media management and Public Relations

-          Have worked with Adobe CS or CC applications before (especially InDesign and Illustrator)

-          Have experience with WordPress websites

-          Have knowledge or experience in Swedish business culture

 

We offer:

-          Experience – this is an amazing opportunity for you to gain practical experience and training in project management, marketing, social media management, public relations and apply your knowledge and skills in practical setting

-          Work for a good cause - you are going to work on a project aimed at helping your fellow students and colleagues find their career paths or possible workplaces

-          Network and contacts – working in SPIRA project can give you access to a wide pool of contacts for your future, your team can become your future references

-          Non-monetary rewards – leading a project is not only stressful, it can also be fun, emotionally rewarding and gain you lots of confidence!

SPIRA ARENA management group

As ARENA management groups for SPIRA you are expected to:

-          Find, book, and coordinate the use of venues for the event and the pre-events

-          List, book, and order required needs for the arena and the exhibitors (such as electricity outlets, internet access, booths, tables, food etc.)

-          Recruit volunteers and coordinate preparations for the event

-          Act as event managers and event support during the main event day

-          Prepare the ARENA for the exhibition (together with volunteers)

-          Evaluate probable risks for the event day and prepare plans

-          Follow the project timeline and objectives prepared by the project leader and Göta studentkår

-          Communicate, coordinate and update the status of progress their work with the project leader and those responsible for the project in Göta studentkår, report any occurring problems

-          Be professional in execution, communication and show accountability

 

We would like you to:

-          Be self-driven, motivated and initiative taking

-          Be a team player and people oriented person

-          Have good written communication and presentation skills

-          Have good written and verbal communication skills in Swedish and English

-          Be highly coordinated, organised and structured

-          Have attention to details and be perceptive (thinking one step ahead)

-          Be resilient to stress and stressful situations

-          Have quick reactions and quick decision-making skills

-          Be oriented in problem solving, able to find quick solutions when needed

 

Extra merits if you have:

-          Knowledge and/or experience in planning, leading or managing a project

-          Experience in event management and planning

-          Have knowledge or experience in Swedish business culture

 

We offer:

-          Experience – this is an amazing opportunity for you to gain practical experience and training in project and event management, and apply your knowledge and skills in a practical setting

-          Work for a good cause - you are going to work on a project aimed at helping your fellow students and colleagues find their career paths or possible workplaces

-          Network and contacts – working in SPIRA project can give you access to a wide pool of contacts for your future, your team can become your future references

-          Non-monetary rewards – leading a project is not only stressful, it can also be fun, emotionally rewarding and gain you lots of confidence!