Hoppa till huvudinnehåll

Information om Covid-19

Aktuell information om coronapandemin

Göta studentkår bevakar noggrant situationen för studenter i relation till pågående pandemi. Vi vill påminna om vikten av att begränsa ryktesspridning och spekulationer. Göteborgs universitet samlar all information om hur smittspridningen påverkar universitetet på studentportal.gu.se/coronaviruset.

Om du har frågor eller funderingar kring hur pandemin påverkar dig och din studiesituation, tveka inte att kontakta oss!

Uppdatering 2020-10-29

Nya restriktioner för Västra Götalands län kom idag, torsdag 29/10, från folkhälsomyndigheten. Dessa är betydligt skarpare än de som tidigare funnits. 

 

Från och med den 29 oktober uppmanas alla som vistas i Västra Götalands och län att:
 • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.

 • Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare.

 • Om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge.

Beslutet omfattar också skärpta allmänna råd för verksamheter – som exempelvis butiker, köpcentrum och idrottsanläggningar – och arbetsplatser i Västra Götalands län:

 • Alla verksamheter bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19. Det kan till exempel innebära att verksamheten minimerar antalet besökare vid samma tidpunkt.

 • Arbetsgivare bör vidta åtgärder för att anställda ska kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19. Det kan vara åtgärder som att uppmana personalen att arbeta hemifrån, erbjuda utökade förutsättningar för att arbeta hemifrån och att tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten skjuts upp.

Göta studentkår ser allvarligt på rådande situation och kommer därför ställa om sin verksamhet för att följa de nya riktlinjerna. 

Detta innebär:

 • Kontor- och sektionskontor kommer att vara stängda

 • Heltidare och personal kommer att i mesta möjliga mån att arbeta hemifrån

 • Samtliga fysiska event som arrangeras av oss eller i våra lokaler kommer att ställas in eller skjutas upp

Vi har alla ett gemensamt ansvar att ta och vi hoppas att ni alla har förståelse för dessa åtgärder. Håll er inne, håll er friska och håll hoppet uppe!

Generellt gäller följande vid GU:

 • Individen har ett stort ansvar. Alla måste bidra till att minimera smittspridningen.
 • Stanna hemma om du känner sjukdomssymtom. Tvätta händerna ofta och håll avstånd till personer som hostar och nyser.
 • Res inte utomlands och överväg behovet av nationella resor noga.
 • Överväg behovet av konferenser och möten. Välj digitalt alternativ, senarelägg eller avboka.
 • Universitetet övergår i stort till andra examinationsformer än salstenta samt distansstudier och distansarbete.
 • Situationen kan förändras snabbt och det är viktigt att du håller dig uppdaterad. På denna sida hittar du aktuell info.

Uppdatering 2020-10-09

Pressträff 9 oktober

Minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans höll den 9 oktober en presskonferens och poängterade vikten av att just studenter fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer, eftersom smittspridningen på många lärosäten i landet just nu ökar.

Uppdatering 2020-03-17

Göta studentkår arbetar aktivt med att bevaka situationen kring covid-19 och dess påverkan på våra studenters studiesituation. Studentkårens fokus ligger just nu på att noggrant bevaka studenters rättigheter till en kvalitativ utbildning, situationen till trots. 

Att utbildningen nu gått över till att ske på nästintill helt på distans innebär inte att vi ställer lägre krav på utbildningens kvalitet. Alla studenter ska ha möjlighet att delta och studier ska kunna fortgå enligt studieplan i så stor utsträckning som möjligt. 

Lokalt samarbetar Göteborgs studentkårer i syfte att upprätthålla en hållbar situation för studenter i Göteborg. Göteborgs Universitets Studentkårer (GUS), träffar universitetsledningen regelbundet.Göta studentkår har valt att stänga ner alla sektionskontor och minska på antalet fysiska möten inom organisationen för att minimera risken för smittspridning. Beslutet påverkar dock inte studentkårens arbete och Göta studentkårs förtroendevalda och personal finns tillgängliga för att hjälpa dig som student. 

Om du har några frågor kring Göta studentkårs eller Göteborgs universitets arbete med COVID-19 kan du höra av dig till kårordförande på ordf@gota.gu.se eller till GU på corona@gu.se.

Under tiden, lyssna på myndigheternas och universitetets rekommendationer, håll dig uppdaterad och stanna hemma om du är sjuk.

Höstterminen 2020

Det tidigare rektorsbeslutet med inriktning för höstterminen 2020 reviderades den 28 augusti. Sammanfattningsvis gäller följande på Göteborgs universitet under höstterminen 2020:

 • Universitetet kommer fortsatt att bedriva en stor del av verksamheten digitalt och på distans.
 • Som huvudregel gäller fortsatt tillfälligt hemarbete, restriktivitet med resor, att undvika trängsel i våra lokaler och att hålla avstånd.
 • Sammankomster på mer än 50 personer ska som huvudregel inte äga rum i universitetets lokaler.