Terminsstart våren 2017

mottagning ny student göteborgs universitet göta studentkår

SCROLL DOWN TO FIND INFORMATION ABOUT MECENAT DISCOUNTS IN ENGLISH

Hej och välkommen till Göteborgs universitet och Göta studentkår! Här hittar du information om vårens mottagning, samt lite annan nyttig information för dig som är ny på universitetet.

Mottagning

Information för dig som tillhör

Humanistsektionen

Utbildningsvetenskapliga sektionen

Samhällsvetarsektionen

-     Medie- och kommunikationsvetenskap

 

-     Politeia - Offentlig förvaltning

 

-     Demos - Statsvetenskap

 

GU-kortet
GU-kortet är ett kort med foto som utfärdas av GU. Det fungerar som passerkort i universitetets lokaler. Kortet beställs via Studentportalen och hämtas ut på Servicecenter, Göteborgs universitet.

Kortet fungerar också som kårmedlemskort för Göta studentkår och har flera andra funktioner. Läs mer om GU-kortet på Studentportalen. 

Observera att GU-kortet inte gäller som rabattkort. För att ta del av studentrabatter hos Västtrafik och andra rabattgivare krävs att du har ett Mecenatkort.

Studentrabatter via Mecenat
Mecenat får din information efter att du har registrerats på Göteborgs universitet (du måste registrera dig varje termin, även om du läser längre program). Detta sker oavsett om du är medlem i Göta studentkår eller inte. Mecenat får också information om omfattningen i poäng som du studerar den aktuella terminen. Alla studenter har rätt till Mecenats rabatter. Observera dock att för att erhålla rabatt hos Västtrafik måste du vara registrerad på minst 50 % studier.

Alla medlemmar i Göta studentkår får ett fysiskt Mecenatkort som skickas till den adress som finns i vårt medlemsregister. Du kommer att meddelas om detta via epost från Mecenat med ett uppskattat datum för leverans av det speciellt utformade kortet, som också fungerar som kårmedlemskort.

Alla studenter, oavsett kårmedlemskap, kan ladda ner kortet i Mecenats app.
Förutsättningen är att du har blivit registrerad på Göteborgs universitet för innevarande termin och att informationen har överförts till Mecenat. Räkna med att den processen tar mellan sju och tio arbetsdagar. Har du varit inloggad hos Mecenat de senaste sex månaderna meddelas du via epost när du kan ladda ner det aktuella kortet för den nya terminen i appen.

När du har erhållit ditt student-ID från Mecenat är det bara att gå in på Mecenats hemsida och ladda ner kortet i mobilen.

Ladda ner Mecenats app från
App store (iPhone)
Google Play (Android) 

Har du ytterligare frågor så kontakta gärna Göta studentkårs expedition.

INFORMATION IN ENGLISH REGARDING MECENAT STUDENT DISCOUNTS

Student discounts via Mecenat are available to everyone registered as a student at the University of Gothenburg, no matter where you're from, or whether you are a member of Göta studentkår or not.

A physical Mecenat card will be sent to all international students that are studying their first semester at the University of Gothenburg provided that you have a postal adress in Gothenburg. If not, the card will be sent to our office at Göta studentkår, Götabergsgatan 17 where you will be able to pick it up. Please see this page for our opening hours.

Verification of your student status at the university is forwarded to Mecenat within a week from the date that you register and then it will take another week or two before you get your card in your mailbox (or it is sent to Göta studentkår). Depending on whether you have an e-mail address registered or not you will receive an e-mail informing you about the delivery day and your student-ID number at Mecenat. (Note! Your student-ID is provided by Mecenat, not the university)

For members of Göta studentkår

If you are a member of Göta studentkår you will automatically receive a specially designed Mecenat card that also works as a proof of membership. You will receive this card a couple of weeks after we receive your payment.

Mecenat in your smart phone

For all students there is also an option to download the the Mecenat app to your smart phone and activate your student discounts.  You need two things, your national number and your student-ID at Mecenat which you will receive either by e-mail or from your card. Go to this page to find a video tutorial in English on how to get started with your Mecenat app.

If you have any further questions, please contact us at exp@gota.gu.se or 031 708 44 40.

Drop-in om talböcker

Studenter som behöver lässtöd har rätt till anpassad kurslitteratur. Göteborgs universitetsbibliotek bjuder in till drop-in där de berättar mer om talböcker, appar, programvaror och lässtudio. 

-De ger tips om hur du laddar ner och lyssnar på talböcker
-De tipsar dig om appar som kan hjälpa dig i studierna
-De visar hur du hämtar stödprogram från Studentportalen 
-De berättar mer om vilken service de ger 

De erbjuder drop-in på följande tider. Välj bland tillfällena nedan.

Måndagen den 23 januari kl. 12.00-14.00 Humanistiska biblioteket, seminarierum 2

Tisdag den 24 januari kl. 14.00-17.00 Pedagogiska biblioteket, lektionssalen

Onsdag den 25 januari kl. 10.00-12.00 Samhällsvetenskapliga biblioteket, lässtudion och grupprum Oceanien, plan 5

Torsdagen den 26 januari kl. 10.00-12.00 Biomedicinska biblioteket, plan 5, vid lånedisken

Fredag den 27 januari kl. 10.30-13.00 Ekonomiska biblioteket, sal B31

BLI MEDLEM I GÖTA STUDENTKÅR

Bli medlem snabbt och enkelt via Medlemsportalen >>