Delegation till SFSFUM

Den 3–5 maj sammanträder Sveriges förenade studentkårers (SFS) fullmäktige (FUM) i Östersund där SFS verksamhet för verksamhetsåret 19/20 sätts. Därför söker vi nu kårmedlemmar som är intresserade av att åka med och representera Göta studentkår i den nationella studentpolitiken.

Klicka här för att fylla i intressanmälan >>

Vilka är SFS?

Svergies förenade studentkårer (SFS) är en sammanslutning av studentkårer vid Sveriges universitet och högskolor. SFS har idag ett femtiotal medlemskårer, vilka tillsammans samlar omkring en kvarts miljon studenter. Via SFS kan medlemskårerna ha en enad röst för att påverka den nationella politiken i en gemensam riktning.

Vad händer under SFSFUM?

Under SFSFUM så sätts ramarna för verksamheten nästkommande år. Exempel på detta är förändringar i stadga, sättandet av rambudget, val till förtroendeposter, behandling av motioner och mycket mer.

Vad händer inför SFSFUM?

Inför SFSFUM kommer den valda delegationen arbeta tillsammans för att lägga fram förslag på hur Göta studentkår borde ställa sig till propositioner från SFS-styrelse och motioner från andra kårer. Därför krävs det att man som delegat kan vara med i det förberedande arbetet inför SFSFUM.

Det är meriterande om du har erfarenhet av kongresser eller årsmöten i större ideella föreningar och/eller av politiskt påverkansarbete samt om du varit aktiv i Göta studentkår eller annan studentkår tidigare.
Medlemmar i SFS styrelse, doktorandkommitté eller valberedning är inte valbara som ombud.

Göta studentkår står för mat, boende och resor i samband med SFSFUM.

Ansökningsperioden stänger den 18 februari och delegaterna väljs vid kårstyrelsens möte den 26 februari.

Klicka här och ansök nu!

BLI MEDLEM I GÖTA STUDENTKÅR

1. Som medlem visar du för universitetet att det är viktigt att de lyssnar på studenterna, tillsammans är vi starka
2. För din medlemsavgift kan studentkåren fortsätta arbeta för att din utbildning ska hålla hög kvalitet och ha ett gott rykte nu och i framtiden
3. Som medlem kan du enkelt själv engagera dig för att förbättra din utbildning eller utöka ditt sociala liv genom att engagera dig i en studentgrupp eller gå med i någon av alla kårföreningar som finns.

 

Samhällsvetarsektionen
För dig som läser socionomprogrammet, psykologi, europakunskap, journalistik, personalvetarprogrammet, arbetsvetarprogrammet, offentlig förvaltning, globala studier, statsvetenskap, kriminologi eller något annat på Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet.
Läs mer

 

Utbildningsvetenskapliga sektionen
För dig som läser programmen hälsopromotion, kostekonomi, sports coaching, pedagogik, speciallärare, barn- och ungdomsvetenskap, didaktik, förskollärare, grundlärare, ämneslärare, yrkeslärare, rektor eller något annat på utbildningsvetenskapliga fakulteten.
Läs mer

 

Humanistsektionen
För dig som läser på Humanistiska fakulteten: T.ex. språk, religion, historia, kultur mfl.  Klicka här för att läsa mer!
 
For those who study at the Faculty of Arts: for example language, religion, history, culture etc. Click here for more information!

Naturvetarsektionen
För dig som studerar allt från mineral, komplexa tal, relativitetsteorin, havsnivåhöjningar, DNA-molekylens uppbyggnad och mycket mer.
Läs mer

 

IT Section
If you study at the Information Technology faculty, we are your student union and work tirelessly to ensure that your study time with us will be pleasant, safe and fruitful.
Läs mer

 

Doktorander
För dig som läser forskarutbildning inom humaniora, IT, naturvetenskap, samhällsvetenskap eller utbildningsvetenskap.

 

Bli stödmedlem
Har du slutat studera men vill fortsätta stödja kårens arbete?
Bli stödmedlem!

 

Läs mer om medlemskap