Föreläsning med Heidi Andersson - Act! Sustainable

Välkomna till Malmstensalen, Göteborgs Universitet den 25:e september, klockan 15.00. Act! Sustainable bjuder på föreläsning med en 11-faldig världsmästare i armbrytning som fokuserar på att bli en planetskötare i världsklass! Både konkret info om hur det går med målsättningen att bli fossilfri till år 2025 och världsmästarinstuktioner i armbrytning utlovas!

Heidi Andersson, Armbryterskan från Ensamheten, besöker Act!-veckan, där hon personligt berättar om vem hon är, vad hon gör och varför, om styrkan att komma från byn Ensamheten vikten av att göra val, följa sitt hjärta, sätta upp mål, uppnå dessa och sätta upp nya mål. Hennes hobby är att förverkliga drömmar, driva företag och skogsbruk (röja, plantera och planera) eftersträva att vara bli en planetskötare i världsklass med målsättningen att vara fossilfri till år 2025, träna med armbrytargymnasieelverna, dricka kaffe i Ensamheten och lösa världsproblem. Som 19-åring startade hon företag och blev Sveriges första armbrytarkonsult, vilket blev början på en tuff och fantastisk resa mot självförverkligande, kraft och styrka! Om viljan och ”pärgrävarmentaliteten” finns är det mesta möjligt

Föreläsningen hålls på svenska och är öppen för samtliga studenter på Göteborgs Universitet och Chalmers Tekniska Högskola.

Observera att evenemanget kräver föranmälan. Reservera din plats här >>

Evenemanget är del av Act! Sustainable, en hållbarhetsvecka för studenter i Göteborg, www.actsustainable.se

Följ facebook-eventet här >>

BLI MEDLEM I GÖTA STUDENTKÅR

1. Som medlem visar du för universitetet att det är viktigt att de lyssnar på studenterna, tillsammans är vi starka
2. För din medlemsavgift kan studentkåren fortsätta arbeta för att din utbildning ska hålla hög kvalitet och ha ett gott rykte nu och i framtiden
3. Som medlem kan du enkelt själv engagera dig för att förbättra din utbildning eller utöka ditt sociala liv genom att engagera dig i en studentgrupp eller gå med i någon av alla kårföreningar som finns.

 

Samhällsvetarsektionen
För dig som läser socionomprogrammet, psykologi, europakunskap, journalistik, personalvetarprogrammet, arbetsvetarprogrammet, offentlig förvaltning, globala studier, statsvetenskap, kriminologi eller något annat på Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet.
Läs mer

 

Utbildningsvetenskapliga sektionen
För dig som läser programmen hälsopromotion, kostekonomi, sports coaching, pedagogik, speciallärare, barn- och ungdomsvetenskap, didaktik, förskollärare, grundlärare, ämneslärare, yrkeslärare, rektor eller något annat på utbildningsvetenskapliga fakulteten.
Läs mer

 

Humanistsektionen
För dig som läser på Humanistiska fakulteten: T.ex. språk, religion, historia, kultur mfl.  Klicka här för att läsa mer!
 
For those who study at the Faculty of Arts: for example language, religion, history, culture etc. Click here for more information!

Naturvetarsektionen
För dig som studerar allt från mineral, komplexa tal, relativitetsteorin, havsnivåhöjningar, DNA-molekylens uppbyggnad och mycket mer.
Läs mer

 

IT Section
If you study at the Information Technology faculty, we are your student union and work tirelessly to ensure that your study time with us will be pleasant, safe and fruitful.
Läs mer

 

Doktorander
För dig som läser forskarutbildning inom humaniora, IT, naturvetenskap, samhällsvetenskap eller utbildningsvetenskap.

 

Bli stödmedlem
Har du slutat studera men vill fortsätta stödja kårens arbete?
Bli stödmedlem!

 

Läs mer om medlemskap