Nu söker vi drivna studenter som vill arrangera vårens Kårval!

Varje vår arrangerar Göta studentkår Kårvalet. Inför valet är alla medlemmar välkomna att kandidera för att sitta i nästa års kårfullmäktige, studentkårens högsta beslutande organ. Under valet får alla medlemmar rösta på de kandidater de vill se i fullmäktige. Efter valet presenteras valresultatet och de nya fullmäktige håller konstituerande möte inför kommande verksamhetsår i slutet av april.

Vi söker nu drivna studenter till Valnämnden! Valnämnden består av en ordförande samt 3-6 ledamöter. Ni jobbar tillsammans med att arrangera Kårvalet under våren. Arbetet börjar så snart som möjligt och kräver som mest tid under själva valet, vilket sker i slutet av februari / början av mars. Det som du förväntas göra i Valnämnden är:

  • Planering av val till fullmäktige
  • Marknadsföra valet gentemot studenter för att öka antalet kandidater
  • Ta emot och administrera kandidatförsäkringar från kandidater
  • Marknadsföra valet gentemot studenter för att öka valdeltagandet
  • Bemanna röststationer på campus under själva valet
  • Räkna röster efter valet
  • Utvärdera och sammanfatta valet samt presentera valresultat inför kårstyrelsen

Är du intresserad? Klart du é! Skicka ett mejl till oss på vice.soc@gota.gu.se senast 31 december så kontaktar vi dig.

BLI MEDLEM I GÖTA STUDENTKÅR

1. Som medlem visar du för universitetet att det är viktigt att de lyssnar på studenterna, tillsammans är vi starka
2. För din medlemsavgift kan studentkåren fortsätta arbeta för att din utbildning ska hålla hög kvalitet och ha ett gott rykte nu och i framtiden
3. Som medlem kan du enkelt själv engagera dig för att förbättra din utbildning eller utöka ditt sociala liv genom att engagera dig i en studentgrupp eller gå med i någon av alla kårföreningar som finns.

 

Samhällsvetarsektionen
För dig som läser socionomprogrammet, psykologi, europakunskap, journalistik, personalvetarprogrammet, arbetsvetarprogrammet, offentlig förvaltning, globala studier, statsvetenskap, kriminologi eller något annat på Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet.
Läs mer

 

Utbildningsvetenskapliga sektionen
För dig som läser programmen hälsopromotion, kostekonomi, sports coaching, pedagogik, speciallärare, barn- och ungdomsvetenskap, didaktik, förskollärare, grundlärare, ämneslärare, yrkeslärare, rektor eller något annat på utbildningsvetenskapliga fakulteten.
Läs mer

 

Humanistsektionen
För dig som läser på Humanistiska fakulteten: T.ex. språk, religion, historia, kultur mfl.  Klicka här för att läsa mer!
 
For those who study at the Faculty of Arts: for example language, religion, history, culture etc. Click here for more information!

Naturvetarsektionen
För dig som studerar allt från mineral, komplexa tal, relativitetsteorin, havsnivåhöjningar, DNA-molekylens uppbyggnad och mycket mer.
Läs mer

 

IT Section
If you study at the Information Technology faculty, we are your student union and work tirelessly to ensure that your study time with us will be pleasant, safe and fruitful.
Läs mer

 

Doktorander
För dig som läser forskarutbildning inom humaniora, IT, naturvetenskap, samhällsvetenskap eller utbildningsvetenskap.

 

Bli stödmedlem
Har du slutat studera men vill fortsätta stödja kårens arbete?
Bli stödmedlem!

 

Läs mer om medlemskap