Bli studentrepresentant!

Vi har sedan tidigare utlyst lediga studentrepresentantsuppdrag för universitetsgemensamma organ. I praktiken betyder detta att du som student sitter med i olika arbetsgrupper, styrgrupper, råd m.m som har hand om frågor som rör hela universitetet, inte bara en fakultet eller campus.

Det är en fantastisk möjlighet att inte bara få en nära inblick i hur universitetet fungerar, utan också en erfarenhet för (arbets)livet. Du bidrar dessutom till ett ökat studentinflytande på Göteborgs universitet.

De flesta av dessa uppdrag är dessutom betalda!

Läs mer om vilka poster du kan söka här >>

Skicka in din nominering till val@gus.gu.se.

Nomineringen skall innehålla
Namn och kårtillhörighet på den nominerade
Kontaktuppgifter till den nominerade (mailadress och mobilnummer)
Kortfattad motivering
Namn och kårtillhörighet på dig som nominerar (om du nominerar någon annan än dig själv)

Sista dag för nominering är 24 november kl. 23.59. 

BLI MEDLEM I GÖTA STUDENTKÅR

1. Som medlem visar du för universitetet att det är viktigt att de lyssnar på studenterna, tillsammans är vi starka
2. För din medlemsavgift kan studentkåren fortsätta arbeta för att din utbildning ska hålla hög kvalitet och ha ett gott rykte nu och i framtiden
3. Som medlem kan du enkelt själv engagera dig för att förbättra din utbildning eller utöka ditt sociala liv genom att engagera dig i en studentgrupp eller gå med i någon av alla kårföreningar som finns.

 

Samhällsvetarsektionen
För dig som läser socionomprogrammet, psykologi, europakunskap, journalistik, personalvetarprogrammet, arbetsvetarprogrammet, offentlig förvaltning, globala studier, statsvetenskap, kriminologi eller något annat på Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet.
Läs mer

 

Utbildningsvetenskapliga sektionen
För dig som läser programmen hälsopromotion, kostekonomi, sports coaching, pedagogik, speciallärare, barn- och ungdomsvetenskap, didaktik, förskollärare, grundlärare, ämneslärare, yrkeslärare, rektor eller något annat på utbildningsvetenskapliga fakulteten.
Läs mer

 

Humanistsektionen
För dig som läser på Humanistiska fakulteten: T.ex. språk, religion, historia, kultur mfl.  Klicka här för att läsa mer!
 
For those who study at the Faculty of Arts: for example language, religion, history, culture etc. Click here for more information!

Naturvetarsektionen
För dig som studerar allt från mineral, komplexa tal, relativitetsteorin, havsnivåhöjningar, DNA-molekylens uppbyggnad och mycket mer.
Läs mer

 

IT Section
If you study at the Information Technology faculty, we are your student union and work tirelessly to ensure that your study time with us will be pleasant, safe and fruitful.
Läs mer

 

Doktorander
För dig som läser forskarutbildning inom humaniora, IT, naturvetenskap, samhällsvetenskap eller utbildningsvetenskap.

 

Bli stödmedlem
Har du slutat studera men vill fortsätta stödja kårens arbete?
Bli stödmedlem!

 

Läs mer om medlemskap