Bli studentrepresentant i ny arbetsgrupp under Samordningsnämnden för lärarutbildning

Datum: 
onsdag, 3 Oktober, 2018

Samordningsnämnden för lärarutbildning, SOL, skall nu tillsätta en arbetsgrupp för att utreda flexibla utbildningsvägar till ämneslärarexamen genom kompletterande pedagogisk utbildning.

Göta studentkår behöver nu till arbetsgruppen tillsätta en studentrepresentant som kan lyfta studentfrågor och säkerställa att beslut tas med studenterna i åtanke.

Du som söker bör vara intresserad av pedagogik och i dags läget studera på Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Humanisten, Naturvetenskapliga fakulteten eller Samhällsvetenskapliga fakulteten.

Om du är intresserad, kontakta oss på ordforande@gota.gu.se så snart som möjligt!

BLI MEDLEM I GÖTA STUDENTKÅR

Bli medlem snabbt och enkelt via Medlemsportalen >>