Dags att nominera inför centrala studentrepresentantsuppdrag 2019!

Göteborgs universitet utlyser varje år platser i de universitetsgemensamma organ som studenter har rätt att delta i.

Dessa poster tillsätts av göteborgskårernas samarbetsorgan GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Fram tills fredag den 26 oktober 2018 kl 23.59 kan du nominera dig själv eller en vän till någon av dessa poster!

Läs mer om de valbara posterna här >>

Nomineringen sker genom att fylla i detta formulär >>

Mandatperioden för dessa organ är, om inte annat anges specifikt för organet, 1 januari till 31 december under kommande år.

Frågor angående studentrepresentation i dessa organ skickas till Nora Myrne Widfors, ordförande för GUS, på ordf@gus.gu.se.

Om GUS

Eftersom studentkårerna primärt arbetar mot universitetet på fakultetsnivå behövs ett samarbetsorgan som kan arbeta med mer övergripande frågor.
GUS, Göteborgs universitets studentkårer, är just detta. GUS består idag av representanter från Göta studentkår, SAKS (Sahlgrenska akademins studentkår) och Konstkåren. GUS arbetar med utbildningsbevakning mot universitetets fakultetsöverskridande delar. I detta arbete ingår att träffa rektor och anställda inom universitetets ledning för att tillsammans arbeta fram de bästa lösningarna för studenterna i Göteborg. Läs mer om GUS på http://gus.gu.se/.

BLI MEDLEM I GÖTA STUDENTKÅR

1. Som medlem visar du för universitetet att det är viktigt att de lyssnar på studenterna, tillsammans är vi starka
2. För din medlemsavgift kan studentkåren fortsätta arbeta för att din utbildning ska hålla hög kvalitet och ha ett gott rykte nu och i framtiden
3. Som medlem kan du enkelt själv engagera dig för att förbättra din utbildning eller utöka ditt sociala liv genom att engagera dig i en studentgrupp eller gå med i någon av alla kårföreningar som finns.

 

Samhällsvetarsektionen
För dig som läser socionomprogrammet, psykologi, europakunskap, journalistik, personalvetarprogrammet, arbetsvetarprogrammet, offentlig förvaltning, globala studier, statsvetenskap, kriminologi eller något annat på Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet.
Läs mer

 

Utbildningsvetenskapliga sektionen
För dig som läser programmen hälsopromotion, kostekonomi, sports coaching, pedagogik, speciallärare, barn- och ungdomsvetenskap, didaktik, förskollärare, grundlärare, ämneslärare, yrkeslärare, rektor eller något annat på utbildningsvetenskapliga fakulteten.
Läs mer

 

Humanistsektionen
För dig som läser på Humanistiska fakulteten: T.ex. språk, religion, historia, kultur mfl.  Klicka här för att läsa mer!
 
For those who study at the Faculty of Arts: for example language, religion, history, culture etc. Click here for more information!

Naturvetarsektionen
För dig som studerar allt från mineral, komplexa tal, relativitetsteorin, havsnivåhöjningar, DNA-molekylens uppbyggnad och mycket mer.
Läs mer

 

IT Section
If you study at the Information Technology faculty, we are your student union and work tirelessly to ensure that your study time with us will be pleasant, safe and fruitful.
Läs mer

 

Doktorander
För dig som läser forskarutbildning inom humaniora, IT, naturvetenskap, samhällsvetenskap eller utbildningsvetenskap.

 

Bli stödmedlem
Har du slutat studera men vill fortsätta stödja kårens arbete?
Bli stödmedlem!

 

Läs mer om medlemskap