Dags att nominera inför centrala studentrepresentantsuppdrag 2019!

Datum: 
tisdag, 9 Oktober, 2018

Göteborgs universitet utlyser varje år platser i de universitetsgemensamma organ som studenter har rätt att delta i.

Dessa poster tillsätts av göteborgskårernas samarbetsorgan GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Fram tills fredag den 26 oktober 2018 kl 23.59 kan du nominera dig själv eller en vän till någon av dessa poster!

Läs mer om de valbara posterna här >>

Nomineringen sker genom att fylla i detta formulär >>

Mandatperioden för dessa organ är, om inte annat anges specifikt för organet, 1 januari till 31 december under kommande år.

Frågor angående studentrepresentation i dessa organ skickas till Nora Myrne Widfors, ordförande för GUS, på ordf@gus.gu.se.

Om GUS

Eftersom studentkårerna primärt arbetar mot universitetet på fakultetsnivå behövs ett samarbetsorgan som kan arbeta med mer övergripande frågor.
GUS, Göteborgs universitets studentkårer, är just detta. GUS består idag av representanter från Göta studentkår, SAKS (Sahlgrenska akademins studentkår) och Konstkåren. GUS arbetar med utbildningsbevakning mot universitetets fakultetsöverskridande delar. I detta arbete ingår att träffa rektor och anställda inom universitetets ledning för att tillsammans arbeta fram de bästa lösningarna för studenterna i Göteborg. Läs mer om GUS på http://gus.gu.se/.

BLI MEDLEM I GÖTA STUDENTKÅR

Bli medlem snabbt och enkelt via Medlemsportalen >>