Humanistsektionens Veckorapport v. 10

 

Stresshantering och sluta skjuta upp
Tillsammans med en av Humanistiska fakultetens kommunikatörer har Sektionsordförande talat kring hur de föreläsningar och workshop universitetet annordnar rörande stresshantering och prokrastinering tillsammans med Akademihälsan bör se ut. När, var, hur? Vad vill studenterna? Sektionsstyrelsen föreslog antingen lunchtid eller efter klockan tre i anslutning till caféet. Sektionsordförande föreslog även att man skulle formulera om det negativa i att sluta skjuta upp till att vara mer positiv då pressen i sig om att man inte bör stressa och skjuta upp kan skapa stress. Vad tycker du? 

Arbetsgrupp Humanisten 2020
Sektionsordförande är studentrepresentant i en arbetsgrupp vid fakulteten rörande att ge förslag om programpunkter, event och föreläsningsserier i samband med invigningen med det nya huset som står klart vårterminen 2020. Första mötet gick ut på att formulera syfte, målgrupp och att komma med idéer! Ordförande ser mycket fram emot det kommande arbetet med gruppen och hoppas att många studenter kommer involveras mer i vad som händer på universitetet i framtiden. 

Utvärdering inspark
Tillsammans med arrangörerna för vårens inspark, Sektionsstyrelseledamot med studiesocialt ansvar, Sektionsordförande och Göta studentkårs ekonom hölls ett möte för att utvärdera denna. Resultatet som framkom var att mottagningen var väl genomförd given de förutsättningar som fanns då Vice ordförande vid humanistsektionen med studiesocialt ansvar avsa sig sitt uppdrag under planeringsperioden. Det fanns dessutom en konsesus att man inför höstens inspark behöver se över rutiner och gamla vanor rörande inspark, tänka nytt och formulera om ansvarsområden. Vill man delta i detta arbete är man ytterst välkommen att höra av sig samt att ansöka om att bli insparkskoordinator!
Hör av dig till sara.bergh@gota.gu.se

BLI MEDLEM I GÖTA STUDENTKÅR

1. Som medlem visar du för universitetet att det är viktigt att de lyssnar på studenterna, tillsammans är vi starka
2. För din medlemsavgift kan studentkåren fortsätta arbeta för att din utbildning ska hålla hög kvalitet och ha ett gott rykte nu och i framtiden
3. Som medlem kan du enkelt själv engagera dig för att förbättra din utbildning eller utöka ditt sociala liv genom att engagera dig i en studentgrupp eller gå med i någon av alla kårföreningar som finns.

 

Samhällsvetarsektionen
För dig som läser socionomprogrammet, psykologi, europakunskap, journalistik, personalvetarprogrammet, arbetsvetarprogrammet, offentlig förvaltning, globala studier, statsvetenskap, kriminologi eller något annat på Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet.
Läs mer

 

Utbildningsvetenskapliga sektionen
För dig som läser programmen hälsopromotion, kostekonomi, sports coaching, pedagogik, speciallärare, barn- och ungdomsvetenskap, didaktik, förskollärare, grundlärare, ämneslärare, yrkeslärare, rektor eller något annat på utbildningsvetenskapliga fakulteten.
Läs mer

 

Humanistsektionen
För dig som läser på Humanistiska fakulteten: T.ex. språk, religion, historia, kultur mfl.  Klicka här för att läsa mer!
 
For those who study at the Faculty of Arts: for example language, religion, history, culture etc. Click here for more information!

Naturvetarsektionen
För dig som studerar allt från mineral, komplexa tal, relativitetsteorin, havsnivåhöjningar, DNA-molekylens uppbyggnad och mycket mer.
Läs mer

 

IT Section
If you study at the Information Technology faculty, we are your student union and work tirelessly to ensure that your study time with us will be pleasant, safe and fruitful.
Läs mer

 

Doktorander
För dig som läser forskarutbildning inom humaniora, IT, naturvetenskap, samhällsvetenskap eller utbildningsvetenskap.

 

Bli stödmedlem
Har du slutat studera men vill fortsätta stödja kårens arbete?
Bli stödmedlem!

 

Läs mer om medlemskap