Humanistsektionens Veckorapport v. 10

 

Stresshantering och sluta skjuta upp
Tillsammans med en av Humanistiska fakultetens kommunikatörer har Sektionsordförande talat kring hur de föreläsningar och workshop universitetet annordnar rörande stresshantering och prokrastinering tillsammans med Akademihälsan bör se ut. När, var, hur? Vad vill studenterna? Sektionsstyrelsen föreslog antingen lunchtid eller efter klockan tre i anslutning till caféet. Sektionsordförande föreslog även att man skulle formulera om det negativa i att sluta skjuta upp till att vara mer positiv då pressen i sig om att man inte bör stressa och skjuta upp kan skapa stress. Vad tycker du? 

Arbetsgrupp Humanisten 2020
Sektionsordförande är studentrepresentant i en arbetsgrupp vid fakulteten rörande att ge förslag om programpunkter, event och föreläsningsserier i samband med invigningen med det nya huset som står klart vårterminen 2020. Första mötet gick ut på att formulera syfte, målgrupp och att komma med idéer! Ordförande ser mycket fram emot det kommande arbetet med gruppen och hoppas att många studenter kommer involveras mer i vad som händer på universitetet i framtiden. 

Utvärdering inspark
Tillsammans med arrangörerna för vårens inspark, Sektionsstyrelseledamot med studiesocialt ansvar, Sektionsordförande och Göta studentkårs ekonom hölls ett möte för att utvärdera denna. Resultatet som framkom var att mottagningen var väl genomförd given de förutsättningar som fanns då Vice ordförande vid humanistsektionen med studiesocialt ansvar avsa sig sitt uppdrag under planeringsperioden. Det fanns dessutom en konsesus att man inför höstens inspark behöver se över rutiner och gamla vanor rörande inspark, tänka nytt och formulera om ansvarsområden. Vill man delta i detta arbete är man ytterst välkommen att höra av sig samt att ansöka om att bli insparkskoordinator!
Hör av dig till sara.bergh@gota.gu.se

BLI MEDLEM I GÖTA STUDENTKÅR

Bli medlem snabbt och enkelt via Medlemsportalen >>