Humanistsektionens veckorapport v. 14

Datum: 
måndag, 8 april, 2019

 

Verksamhetsdialog
Varje termin har fakultetsstyrelsen och universitetsledningen ett möte rörande fakultetens verksamhet. Under mötet för våren 2019 så diskuterades utbildningskvalitet, det ekonomiska läget och bygget. Mycket fokus låg på kursutbud, besparningsalternativ och forskarutbildningens framtid. Humanistsektionens ordförande lyfte den stora problematiken med en allt sämre arbetsmiljö på humanisten då bygget trätt in i en intensiv fas.

Rektorslunch
Göteborgs universitets studentkårer, GUS, samordnade en lunch med heltidare från samtliga studentkårer på Göteborgs universitets för att skapa möjlighet att lyfta aktuella frågor och prata om vad som pågår på respektive fakultet. Göta studentkår lyfte bland annat problematiken kring när fakulteterna tar ut höga lokalhyror från studentföreningar och försämrar möjligheter till ett aktivt studentliv.

Humanistsektionens styrelsemöte 7
På styrelsemötet hade vi främst diskuterat olika saker, främst verksamhetsförändringar, inspark och nästkommande års verksamhetsplan för hela Göta studentkår.

Förbättrad studiemiljö
Under våren har det inkommit klagomål från studenter gällande användandet av lilla hörsalen som föreläsningssal trots störningar från bygget. Göta studentkår jobbar aktivt med att förbättra arbetsmiljön för studenterna och har gjort fakulteten uppmärksammade på detta problem. Sektionsstyrelseledarmot  med arbetsmiljöansvar har kontaktat prodekanen på fakulteten och fått bekräftat att en insats för att flytta all undervisning som hålls i lilla hörsalen har inletts. Vår ambition är att salen inte ska användas förrän bygget är slutfört.

BLI MEDLEM I GÖTA STUDENTKÅR

Bli medlem snabbt och enkelt via Medlemsportalen >>