Humanistsektionens Veckorapport v. 2

Under vecka 2 har sektionens arbete startat upp efter ledigheten. Förberedelser inför den nya terminen är gjorda och kontoret är avdammat! Flera kommande möten och kårpresentationer är bokade.

Studentrepresentation
Inför vårterminen 2019 har ordförande skrivit nya rutiner och skapat nya studentrepresentantsförteckningar för att underlätta kommunikationen med fakulteten kring vad som gäller och vilka som sitter. Nytt är att det måste finnas presidiebeslut på alla valda studetrepresentanter samt att alla poster vakantsätts vid studieårets slut. Det gör det lättare att undvika missförstånd kring vilka som är valda av vem. Det är nämligen så att universitetet själva inte får välja studentrepresentanter utan det är Göta studentkår som har den rätten. 

Överlämningsgruppen
Varje år tillsätts en arbetsgrupp dedikerad till överlämningsperioden i slutet av verksamhetsåret. Denna period är till för alla utbilda alla nya heltidare i vad det innebär att utföra uppdrag på Göta studentkår. Den kommer handla om praktiska saker, god arbetsmiljö och vilken vision vi på Göta studentkår har! Humanistsektionens ordförande är med i denna grupp. 

Kursvärderingar
Ett första utkast på Göta studentkårs rekommendationer angående kursvärderingar är skrivet och kommer diskuteras på nästkommande ledningsråd. Det handlar om innehåll - vilka typer av frågor bör vara med, utförande och sammanställning av resultat. Reglerna säger att resultatet och eventuella ändringar på grund av detta ska ges till både studenter som gått kursen och till kommande studenter.

 

BLI MEDLEM I GÖTA STUDENTKÅR

Bli medlem snabbt och enkelt via Medlemsportalen >>