Humanistsektionens Veckorapport v. 2

Under vecka 2 har sektionens arbete startat upp efter ledigheten. Förberedelser inför den nya terminen är gjorda och kontoret är avdammat! Flera kommande möten och kårpresentationer är bokade.

Studentrepresentation
Inför vårterminen 2019 har ordförande skrivit nya rutiner och skapat nya studentrepresentantsförteckningar för att underlätta kommunikationen med fakulteten kring vad som gäller och vilka som sitter. Nytt är att det måste finnas presidiebeslut på alla valda studetrepresentanter samt att alla poster vakantsätts vid studieårets slut. Det gör det lättare att undvika missförstånd kring vilka som är valda av vem. Det är nämligen så att universitetet själva inte får välja studentrepresentanter utan det är Göta studentkår som har den rätten. 

Överlämningsgruppen
Varje år tillsätts en arbetsgrupp dedikerad till överlämningsperioden i slutet av verksamhetsåret. Denna period är till för alla utbilda alla nya heltidare i vad det innebär att utföra uppdrag på Göta studentkår. Den kommer handla om praktiska saker, god arbetsmiljö och vilken vision vi på Göta studentkår har! Humanistsektionens ordförande är med i denna grupp. 

Kursvärderingar
Ett första utkast på Göta studentkårs rekommendationer angående kursvärderingar är skrivet och kommer diskuteras på nästkommande ledningsråd. Det handlar om innehåll - vilka typer av frågor bör vara med, utförande och sammanställning av resultat. Reglerna säger att resultatet och eventuella ändringar på grund av detta ska ges till både studenter som gått kursen och till kommande studenter.

 

BLI MEDLEM I GÖTA STUDENTKÅR

1. Som medlem visar du för universitetet att det är viktigt att de lyssnar på studenterna, tillsammans är vi starka
2. För din medlemsavgift kan studentkåren fortsätta arbeta för att din utbildning ska hålla hög kvalitet och ha ett gott rykte nu och i framtiden
3. Som medlem kan du enkelt själv engagera dig för att förbättra din utbildning eller utöka ditt sociala liv genom att engagera dig i en studentgrupp eller gå med i någon av alla kårföreningar som finns.

 

Samhällsvetarsektionen
För dig som läser socionomprogrammet, psykologi, europakunskap, journalistik, personalvetarprogrammet, arbetsvetarprogrammet, offentlig förvaltning, globala studier, statsvetenskap, kriminologi eller något annat på Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet.
Läs mer

 

Utbildningsvetenskapliga sektionen
För dig som läser programmen hälsopromotion, kostekonomi, sports coaching, pedagogik, speciallärare, barn- och ungdomsvetenskap, didaktik, förskollärare, grundlärare, ämneslärare, yrkeslärare, rektor eller något annat på utbildningsvetenskapliga fakulteten.
Läs mer

 

Humanistsektionen
För dig som läser på Humanistiska fakulteten: T.ex. språk, religion, historia, kultur mfl.  Klicka här för att läsa mer!
 
For those who study at the Faculty of Arts: for example language, religion, history, culture etc. Click here for more information!

Naturvetarsektionen
För dig som studerar allt från mineral, komplexa tal, relativitetsteorin, havsnivåhöjningar, DNA-molekylens uppbyggnad och mycket mer.
Läs mer

 

IT Section
If you study at the Information Technology faculty, we are your student union and work tirelessly to ensure that your study time with us will be pleasant, safe and fruitful.
Läs mer

 

Doktorander
För dig som läser forskarutbildning inom humaniora, IT, naturvetenskap, samhällsvetenskap eller utbildningsvetenskap.

 

Bli stödmedlem
Har du slutat studera men vill fortsätta stödja kårens arbete?
Bli stödmedlem!

 

Läs mer om medlemskap