Humanistsektionens Veckorapport v. 4

Vårterminens inspark 
Första veckan på nya terminen innebär nya studenter! Göta studentkår har välkomnat dessa med aktiviteter likt spel och pizzakväll och bowling samt med våra glada studentvärdar som bjudit på kaffe och müslibars i entrén på humanisten. 

Prefektråd
Under årets första prefektråd diskuteras mycket kring flytten på humanisten i och med ombyggnationerna. Under två perioder kommer flera instutioner flyttas inom och till byggnaden för att sedan vara färdigt vårterminen 2020. Ordförande på humanistsektionen poängterade att information behöver tillgängliggöras för studenter både inför flytt och när det är helt nytt. Att hitta salar är svårt nog när en själv är ny, men snart har vi ett hus som är nytt för alla!

Uppdragsbeskrivningar
Under våren startades en intern arbetsgrupp på Göta studentkår som ägnar sig åt att skriva uppdragsbeskrivningar. Detta för att förtydligare vad heltidsarvoderade gör och ska göra, både för dem själva, organisationen och för potentiella kandidater. 

BLI MEDLEM I GÖTA STUDENTKÅR

Bli medlem snabbt och enkelt via Medlemsportalen >>