Humanistsektionens Veckorapport v. 4

Vårterminens inspark 
Första veckan på nya terminen innebär nya studenter! Göta studentkår har välkomnat dessa med aktiviteter likt spel och pizzakväll och bowling samt med våra glada studentvärdar som bjudit på kaffe och müslibars i entrén på humanisten. 

Prefektråd
Under årets första prefektråd diskuteras mycket kring flytten på humanisten i och med ombyggnationerna. Under två perioder kommer flera instutioner flyttas inom och till byggnaden för att sedan vara färdigt vårterminen 2020. Ordförande på humanistsektionen poängterade att information behöver tillgängliggöras för studenter både inför flytt och när det är helt nytt. Att hitta salar är svårt nog när en själv är ny, men snart har vi ett hus som är nytt för alla!

Uppdragsbeskrivningar
Under våren startades en intern arbetsgrupp på Göta studentkår som ägnar sig åt att skriva uppdragsbeskrivningar. Detta för att förtydligare vad heltidsarvoderade gör och ska göra, både för dem själva, organisationen och för potentiella kandidater. 

BLI MEDLEM I GÖTA STUDENTKÅR

1. Som medlem visar du för universitetet att det är viktigt att de lyssnar på studenterna, tillsammans är vi starka
2. För din medlemsavgift kan studentkåren fortsätta arbeta för att din utbildning ska hålla hög kvalitet och ha ett gott rykte nu och i framtiden
3. Som medlem kan du enkelt själv engagera dig för att förbättra din utbildning eller utöka ditt sociala liv genom att engagera dig i en studentgrupp eller gå med i någon av alla kårföreningar som finns.

 

Samhällsvetarsektionen
För dig som läser socionomprogrammet, psykologi, europakunskap, journalistik, personalvetarprogrammet, arbetsvetarprogrammet, offentlig förvaltning, globala studier, statsvetenskap, kriminologi eller något annat på Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet.
Läs mer

 

Utbildningsvetenskapliga sektionen
För dig som läser programmen hälsopromotion, kostekonomi, sports coaching, pedagogik, speciallärare, barn- och ungdomsvetenskap, didaktik, förskollärare, grundlärare, ämneslärare, yrkeslärare, rektor eller något annat på utbildningsvetenskapliga fakulteten.
Läs mer

 

Humanistsektionen
För dig som läser på Humanistiska fakulteten: T.ex. språk, religion, historia, kultur mfl.  Klicka här för att läsa mer!
 
For those who study at the Faculty of Arts: for example language, religion, history, culture etc. Click here for more information!

Naturvetarsektionen
För dig som studerar allt från mineral, komplexa tal, relativitetsteorin, havsnivåhöjningar, DNA-molekylens uppbyggnad och mycket mer.
Läs mer

 

IT Section
If you study at the Information Technology faculty, we are your student union and work tirelessly to ensure that your study time with us will be pleasant, safe and fruitful.
Läs mer

 

Doktorander
För dig som läser forskarutbildning inom humaniora, IT, naturvetenskap, samhällsvetenskap eller utbildningsvetenskap.

 

Bli stödmedlem
Har du slutat studera men vill fortsätta stödja kårens arbete?
Bli stödmedlem!

 

Läs mer om medlemskap