Humanistsektionens Veckorapport v. 47 och v. 48

Veckorna har gått fort och på grund av en semester mitt i kommer nu en dubbel veckorapport för att sammanfatta den senaste perioden på humanistsektionen. 

Lyxfika under drop-in
Humanistsektionen bjöd på tårta och annan fika för att förhöja studenternas torsdagseftermiddag. Ordförande var på plats för att svara på frågor och höra efter studenternas behov. 

Kommunikationsutbildning med instagramworkshop
Vår kommunikatör höll en utbildning i innehåll på sociala medier med ett tillägg från humanistsektionens ordförande som höll i en workshop på instagram för att Göta ska bli bättre på att nå ut med innehåll. 

Kursvärderingar
I utbildningsrådet har alla sektionsorföranden diskuterat rutiner för tillsättandet av studentrepresentanter för att underlätta dialogen med universitetet. De har också diskuterat kursvärderingar som tillsammans med utredningen för UKÄ fått fokus på fakulteterna. Humanistsektionens ordförande håller på att arbeta fram ett förslag på riktlinjer som Göta studentkår anser att dessa ska innehålla och hur man ska informera om dem. Detta togs även upp av denne på humanistiska utbildningsberedningen där alla viceprefekter med utbildningsansvar sitter tillsammans.

Självförsvar för tjejer
På fredag eftermiddag arrangerade en självförsvarskurs med Carl Booberg på Masthuggets kampsportsklubb. Carl är utbildad lärare och arbetar med flera projekt där han lär ut självförsvar och kampsport, något han ägnat sig åt i över 10 år. Kursen utgick från tekniska kunskaper inom MMA, thaiboxning, brazilian jiu jitsu, boxning och kickboxning. Kursen var väldigt givande och uppskattad av alla!

 

BLI MEDLEM I GÖTA STUDENTKÅR

1. Som medlem visar du för universitetet att det är viktigt att de lyssnar på studenterna, tillsammans är vi starka
2. För din medlemsavgift kan studentkåren fortsätta arbeta för att din utbildning ska hålla hög kvalitet och ha ett gott rykte nu och i framtiden
3. Som medlem kan du enkelt själv engagera dig för att förbättra din utbildning eller utöka ditt sociala liv genom att engagera dig i en studentgrupp eller gå med i någon av alla kårföreningar som finns.

 

Samhällsvetarsektionen
För dig som läser socionomprogrammet, psykologi, europakunskap, journalistik, personalvetarprogrammet, arbetsvetarprogrammet, offentlig förvaltning, globala studier, statsvetenskap, kriminologi eller något annat på Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet.
Läs mer

 

Utbildningsvetenskapliga sektionen
För dig som läser programmen hälsopromotion, kostekonomi, sports coaching, pedagogik, speciallärare, barn- och ungdomsvetenskap, didaktik, förskollärare, grundlärare, ämneslärare, yrkeslärare, rektor eller något annat på utbildningsvetenskapliga fakulteten.
Läs mer

 

Humanistsektionen
För dig som läser på Humanistiska fakulteten: T.ex. språk, religion, historia, kultur mfl.  Klicka här för att läsa mer!
 
For those who study at the Faculty of Arts: for example language, religion, history, culture etc. Click here for more information!

Naturvetarsektionen
För dig som studerar allt från mineral, komplexa tal, relativitetsteorin, havsnivåhöjningar, DNA-molekylens uppbyggnad och mycket mer.
Läs mer

 

IT Section
If you study at the Information Technology faculty, we are your student union and work tirelessly to ensure that your study time with us will be pleasant, safe and fruitful.
Läs mer

 

Doktorander
För dig som läser forskarutbildning inom humaniora, IT, naturvetenskap, samhällsvetenskap eller utbildningsvetenskap.

 

Bli stödmedlem
Har du slutat studera men vill fortsätta stödja kårens arbete?
Bli stödmedlem!

 

Läs mer om medlemskap