Humanistsektionens Veckorapport v. 49

Julkalender
I december månad har Göta publicerat en video om dagen, vår julkalender i ny tappning. I julkalendern pratar vi varje dag om något vi har gjort eller som vi arbetar med. Syftet är att synliggöra kåren för både studenter och medlemmar. Håll utkik på Göta studentkårs facebook för att se vad vi gör!

Fullmäktige 3
Den 3:e december var det passande nog dags för FUM 3 och humanistsektionens ordförande deltog under mötet för att föredra två motioner - en rörande säkerställande av medlemskap vid personval och en rörande närvaro under punkten rapport. Den sistnämnda innebär nu att alla som är heltidsavroderade på Göta studentkår kommer vara på plats för att kunna svara på frågor angående deras utförande av uppdraget. 

Ekonomiutbildning
Sektionsordförandena har alla ekonomiskt ansvar på vardera sektion. Det betyder att på humanistsektionen är det Julia Nyberg som avgör hur budgeten för sektionen ska användas. Budgeten går till saker som kontorsmaterial, bidrag till studentgrupper och humanistiska sexmästeriet. Under insparksperiod finns även en specifik mottagningsbudget med äskade medel som ska gå till att välkomna alla nya studenter. Vecka 49 höll Göta studentkårs ekonom i en utbildning och humanistsektionens ordförande deltog. 

Nerlagda fortsättningskurser
Jag Under hösten kom nyheten att tre fortsättningskurser på institutionen för kulturvetenskaper ställdes in fram till läsåret 19/20. Detta drabbar studenter som nu läser grundkursen i dessa ämnen och då de fick informationen efter sista ansökningsdag har deras möjlighet att planera sina studier försämrats drastiskt. Här är Göta studentkårs uttalande i frågan. 

BLI MEDLEM I GÖTA STUDENTKÅR

Bli medlem snabbt och enkelt via Medlemsportalen >>