Humanistsektionens Veckorapport v. 49

Julkalender
I december månad har Göta publicerat en video om dagen, vår julkalender i ny tappning. I julkalendern pratar vi varje dag om något vi har gjort eller som vi arbetar med. Syftet är att synliggöra kåren för både studenter och medlemmar. Håll utkik på Göta studentkårs facebook för att se vad vi gör!

Fullmäktige 3
Den 3:e december var det passande nog dags för FUM 3 och humanistsektionens ordförande deltog under mötet för att föredra två motioner - en rörande säkerställande av medlemskap vid personval och en rörande närvaro under punkten rapport. Den sistnämnda innebär nu att alla som är heltidsavroderade på Göta studentkår kommer vara på plats för att kunna svara på frågor angående deras utförande av uppdraget. 

Ekonomiutbildning
Sektionsordförandena har alla ekonomiskt ansvar på vardera sektion. Det betyder att på humanistsektionen är det Julia Nyberg som avgör hur budgeten för sektionen ska användas. Budgeten går till saker som kontorsmaterial, bidrag till studentgrupper och humanistiska sexmästeriet. Under insparksperiod finns även en specifik mottagningsbudget med äskade medel som ska gå till att välkomna alla nya studenter. Vecka 49 höll Göta studentkårs ekonom i en utbildning och humanistsektionens ordförande deltog. 

Nerlagda fortsättningskurser
Jag Under hösten kom nyheten att tre fortsättningskurser på institutionen för kulturvetenskaper ställdes in fram till läsåret 19/20. Detta drabbar studenter som nu läser grundkursen i dessa ämnen och då de fick informationen efter sista ansökningsdag har deras möjlighet att planera sina studier försämrats drastiskt. Här är Göta studentkårs uttalande i frågan. 

BLI MEDLEM I GÖTA STUDENTKÅR

1. Som medlem visar du för universitetet att det är viktigt att de lyssnar på studenterna, tillsammans är vi starka
2. För din medlemsavgift kan studentkåren fortsätta arbeta för att din utbildning ska hålla hög kvalitet och ha ett gott rykte nu och i framtiden
3. Som medlem kan du enkelt själv engagera dig för att förbättra din utbildning eller utöka ditt sociala liv genom att engagera dig i en studentgrupp eller gå med i någon av alla kårföreningar som finns.

 

Samhällsvetarsektionen
För dig som läser socionomprogrammet, psykologi, europakunskap, journalistik, personalvetarprogrammet, arbetsvetarprogrammet, offentlig förvaltning, globala studier, statsvetenskap, kriminologi eller något annat på Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet.
Läs mer

 

Utbildningsvetenskapliga sektionen
För dig som läser programmen hälsopromotion, kostekonomi, sports coaching, pedagogik, speciallärare, barn- och ungdomsvetenskap, didaktik, förskollärare, grundlärare, ämneslärare, yrkeslärare, rektor eller något annat på utbildningsvetenskapliga fakulteten.
Läs mer

 

Humanistsektionen
För dig som läser på Humanistiska fakulteten: T.ex. språk, religion, historia, kultur mfl.  Klicka här för att läsa mer!
 
For those who study at the Faculty of Arts: for example language, religion, history, culture etc. Click here for more information!

Naturvetarsektionen
För dig som studerar allt från mineral, komplexa tal, relativitetsteorin, havsnivåhöjningar, DNA-molekylens uppbyggnad och mycket mer.
Läs mer

 

IT Section
If you study at the Information Technology faculty, we are your student union and work tirelessly to ensure that your study time with us will be pleasant, safe and fruitful.
Läs mer

 

Doktorander
För dig som läser forskarutbildning inom humaniora, IT, naturvetenskap, samhällsvetenskap eller utbildningsvetenskap.

 

Bli stödmedlem
Har du slutat studera men vill fortsätta stödja kårens arbete?
Bli stödmedlem!

 

Läs mer om medlemskap