Humanistsektionens Veckorapport v. 6

 

Styr och resursutredningen (STRUT)
Föregående vecka höll Göteborgs universitets studentkårer GUS i en utbildning rörande universitetsstruktur och den nya utredningen rörande hur universitetet får pengar från staten. Idag får universitetet två olika säckar med pengar, en till forskning och en till utbildning. Struten anser att det hade varit bättre för universitetet att få en säck pengar samt lärosätesspecifika mål istället. Pengarna universitetet får för studenter varierar beroende på vilket ämne de läser och hurvida de klarar sina studier. Struten anser att man ska ta bort det faktum att ämnet styr till förmån att utbildningsform styr (alltså får man samma resurser vid föreläsningsbaserade utbildningar oavsett ämne och alla som har exempelvis labb får något annat). Struten vill också ta bort prestationsdelen av pengarna universitetet får per helårsstudent. Inom humaniora får man idag ca 30 000 kr per 100% studier och ca 20 000 kr per 100% godkänt (en "helårsstudent" kan vara två personer som läser 50%). 

Prefektråd
Humanistsektionens ordförande deltar vid fakultetens prefektråd. Vecka 6 handlade detta mycket om just resursfördelning, främst inom fakulteten rörande forskningspengar. Prefekterna diskuterade vilka prioriteringar som bör göras inom humanistisk forskning, bland annat angående ämnesbredd och forskning bland lärare. Lärare kan ibland ha svårt att hitta tid till forskning och kan behöva hjälp att planera sitt schema. Humanistsektionens ordförande ansåg det viktigt att lärare också forskar för att binda samman utbildning och forskning, säkerställa en hög kvalitet hos lärare och att många studenter tycker det är givande med akademiskt tunga namn som föreläsare. 

BLI MEDLEM I GÖTA STUDENTKÅR

1. Som medlem visar du för universitetet att det är viktigt att de lyssnar på studenterna, tillsammans är vi starka
2. För din medlemsavgift kan studentkåren fortsätta arbeta för att din utbildning ska hålla hög kvalitet och ha ett gott rykte nu och i framtiden
3. Som medlem kan du enkelt själv engagera dig för att förbättra din utbildning eller utöka ditt sociala liv genom att engagera dig i en studentgrupp eller gå med i någon av alla kårföreningar som finns.

 

Samhällsvetarsektionen
För dig som läser socionomprogrammet, psykologi, europakunskap, journalistik, personalvetarprogrammet, arbetsvetarprogrammet, offentlig förvaltning, globala studier, statsvetenskap, kriminologi eller något annat på Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet.
Läs mer

 

Utbildningsvetenskapliga sektionen
För dig som läser programmen hälsopromotion, kostekonomi, sports coaching, pedagogik, speciallärare, barn- och ungdomsvetenskap, didaktik, förskollärare, grundlärare, ämneslärare, yrkeslärare, rektor eller något annat på utbildningsvetenskapliga fakulteten.
Läs mer

 

Humanistsektionen
För dig som läser på Humanistiska fakulteten: T.ex. språk, religion, historia, kultur mfl.  Klicka här för att läsa mer!
 
For those who study at the Faculty of Arts: for example language, religion, history, culture etc. Click here for more information!

Naturvetarsektionen
För dig som studerar allt från mineral, komplexa tal, relativitetsteorin, havsnivåhöjningar, DNA-molekylens uppbyggnad och mycket mer.
Läs mer

 

IT Section
If you study at the Information Technology faculty, we are your student union and work tirelessly to ensure that your study time with us will be pleasant, safe and fruitful.
Läs mer

 

Doktorander
För dig som läser forskarutbildning inom humaniora, IT, naturvetenskap, samhällsvetenskap eller utbildningsvetenskap.

 

Bli stödmedlem
Har du slutat studera men vill fortsätta stödja kårens arbete?
Bli stödmedlem!

 

Läs mer om medlemskap