Humanistsektionens Veckorapport v. 6

 

Styr och resursutredningen (STRUT)
Föregående vecka höll Göteborgs universitets studentkårer GUS i en utbildning rörande universitetsstruktur och den nya utredningen rörande hur universitetet får pengar från staten. Idag får universitetet två olika säckar med pengar, en till forskning och en till utbildning. Struten anser att det hade varit bättre för universitetet att få en säck pengar samt lärosätesspecifika mål istället. Pengarna universitetet får för studenter varierar beroende på vilket ämne de läser och hurvida de klarar sina studier. Struten anser att man ska ta bort det faktum att ämnet styr till förmån att utbildningsform styr (alltså får man samma resurser vid föreläsningsbaserade utbildningar oavsett ämne och alla som har exempelvis labb får något annat). Struten vill också ta bort prestationsdelen av pengarna universitetet får per helårsstudent. Inom humaniora får man idag ca 30 000 kr per 100% studier och ca 20 000 kr per 100% godkänt (en "helårsstudent" kan vara två personer som läser 50%). 

Prefektråd
Humanistsektionens ordförande deltar vid fakultetens prefektråd. Vecka 6 handlade detta mycket om just resursfördelning, främst inom fakulteten rörande forskningspengar. Prefekterna diskuterade vilka prioriteringar som bör göras inom humanistisk forskning, bland annat angående ämnesbredd och forskning bland lärare. Lärare kan ibland ha svårt att hitta tid till forskning och kan behöva hjälp att planera sitt schema. Humanistsektionens ordförande ansåg det viktigt att lärare också forskar för att binda samman utbildning och forskning, säkerställa en hög kvalitet hos lärare och att många studenter tycker det är givande med akademiskt tunga namn som föreläsare. 

BLI MEDLEM I GÖTA STUDENTKÅR

Bli medlem snabbt och enkelt via Medlemsportalen >>