Humanistsektionens Veckorapport v. 7

HDR
Humanistiska doktorandrådet har möten kontinuerligt där frågor rörande specifikt doktorandernas situation på universitetet diskuteras. Humanistsektionens ordförande brukar delta på dessa för att få insikt i doktorandernas behov. Som doktorand är man både student och anställd av universitetet, vilket skapar en speciell position. Den största frågan på Humanisten är i dagsläget det allt mer minskande antalet doktorander då folk disputerar men universitetet inte anställer nya på grund av det ekonomiska läget. 

Möte med ADA
Sektionsordförande tillsammans med Göta studentkårs arbetsmarknadsstrateg hade ett möte med ADA, del av Business Region Göteborg angående arbetsmarknaden för kulturintresserade. ADA riktar sig främst åt kreatörer, men har ett överlapp kring de som studerar humaniora. Exempelvis har Mathilda, som gick teaterstudier på institutionen för litteraturer, idéhistoria och religion nu fått anställning som producent på folkteatern. Läs mer om henne här!

GUS rapport studieplatser
Under hösten 2017 gjorde Göta studentkår på uppdrag av GUS en kartläggning av studieplatser på fakulteten. Sen dess har mycket hänt och platserna på Humanisten är färre än då. Det ger dock en bra fingervisning om hur många som fanns för jämfört med vad som planeras i det nya huset. Kartläggningen tillsammans med enkätundersökningar arbetas nu ihop till en rapport angående studieplatser. Sektionsordförande sitter även som styrelseledamot i GUS styrelse och har varit vice ordförande behjälplig i den processen. 

Sticklingbytardag
Under onsdageftermiddagen vecka 7 så var kontoret öppet för de som ville ha fika, stinglingar eller bara säga hej. Då hade vi dukat upp kaffe, bullar och en rad stinglingar att byta. Tack till alla som kom!

Kommande

21-22 befinner sig Sektionsordförande i Lund på representantion och ska hälsa på Samhällsvetenskapliga kåren där, tillsammans med Ordförande för samhällsvetarsektionen här i Göteborg. 

27/2 är det styrelsemöte och alla medlemmar är välkomna. Mötet sker på Humanisten, plan 6 i språkskrapan. Tiden är 17.00-19.00. 

BLI MEDLEM I GÖTA STUDENTKÅR

1. Som medlem visar du för universitetet att det är viktigt att de lyssnar på studenterna, tillsammans är vi starka
2. För din medlemsavgift kan studentkåren fortsätta arbeta för att din utbildning ska hålla hög kvalitet och ha ett gott rykte nu och i framtiden
3. Som medlem kan du enkelt själv engagera dig för att förbättra din utbildning eller utöka ditt sociala liv genom att engagera dig i en studentgrupp eller gå med i någon av alla kårföreningar som finns.

 

Samhällsvetarsektionen
För dig som läser socionomprogrammet, psykologi, europakunskap, journalistik, personalvetarprogrammet, arbetsvetarprogrammet, offentlig förvaltning, globala studier, statsvetenskap, kriminologi eller något annat på Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet.
Läs mer

 

Utbildningsvetenskapliga sektionen
För dig som läser programmen hälsopromotion, kostekonomi, sports coaching, pedagogik, speciallärare, barn- och ungdomsvetenskap, didaktik, förskollärare, grundlärare, ämneslärare, yrkeslärare, rektor eller något annat på utbildningsvetenskapliga fakulteten.
Läs mer

 

Humanistsektionen
För dig som läser på Humanistiska fakulteten: T.ex. språk, religion, historia, kultur mfl.  Klicka här för att läsa mer!
 
For those who study at the Faculty of Arts: for example language, religion, history, culture etc. Click here for more information!

Naturvetarsektionen
För dig som studerar allt från mineral, komplexa tal, relativitetsteorin, havsnivåhöjningar, DNA-molekylens uppbyggnad och mycket mer.
Läs mer

 

IT Section
If you study at the Information Technology faculty, we are your student union and work tirelessly to ensure that your study time with us will be pleasant, safe and fruitful.
Läs mer

 

Doktorander
För dig som läser forskarutbildning inom humaniora, IT, naturvetenskap, samhällsvetenskap eller utbildningsvetenskap.

 

Bli stödmedlem
Har du slutat studera men vill fortsätta stödja kårens arbete?
Bli stödmedlem!

 

Läs mer om medlemskap