Humanistsektionens Veckorapport v. 7

HDR
Humanistiska doktorandrådet har möten kontinuerligt där frågor rörande specifikt doktorandernas situation på universitetet diskuteras. Humanistsektionens ordförande brukar delta på dessa för att få insikt i doktorandernas behov. Som doktorand är man både student och anställd av universitetet, vilket skapar en speciell position. Den största frågan på Humanisten är i dagsläget det allt mer minskande antalet doktorander då folk disputerar men universitetet inte anställer nya på grund av det ekonomiska läget. 

Möte med ADA
Sektionsordförande tillsammans med Göta studentkårs arbetsmarknadsstrateg hade ett möte med ADA, del av Business Region Göteborg angående arbetsmarknaden för kulturintresserade. ADA riktar sig främst åt kreatörer, men har ett överlapp kring de som studerar humaniora. Exempelvis har Mathilda, som gick teaterstudier på institutionen för litteraturer, idéhistoria och religion nu fått anställning som producent på folkteatern. Läs mer om henne här!

GUS rapport studieplatser
Under hösten 2017 gjorde Göta studentkår på uppdrag av GUS en kartläggning av studieplatser på fakulteten. Sen dess har mycket hänt och platserna på Humanisten är färre än då. Det ger dock en bra fingervisning om hur många som fanns för jämfört med vad som planeras i det nya huset. Kartläggningen tillsammans med enkätundersökningar arbetas nu ihop till en rapport angående studieplatser. Sektionsordförande sitter även som styrelseledamot i GUS styrelse och har varit vice ordförande behjälplig i den processen. 

Sticklingbytardag
Under onsdageftermiddagen vecka 7 så var kontoret öppet för de som ville ha fika, stinglingar eller bara säga hej. Då hade vi dukat upp kaffe, bullar och en rad stinglingar att byta. Tack till alla som kom!

Kommande

21-22 befinner sig Sektionsordförande i Lund på representantion och ska hälsa på Samhällsvetenskapliga kåren där, tillsammans med Ordförande för samhällsvetarsektionen här i Göteborg. 

27/2 är det styrelsemöte och alla medlemmar är välkomna. Mötet sker på Humanisten, plan 6 i språkskrapan. Tiden är 17.00-19.00. 

BLI MEDLEM I GÖTA STUDENTKÅR

Bli medlem snabbt och enkelt via Medlemsportalen >>