Humanistsektionens Veckorapport v. 8 och 9

 

Vårens första Humanistiska fakultetstyrelsemötet
Fakultetsstyrelsemötet sträckte sig över en hel dag och höll hus i Ågrenska villan. Humanistsektionens ordförande och sektionsstyrelseledamot Sara Bergh deltog tillsammans med doktorandrepresentanten Houman Sadri. Under förmiddagen diskuterades bland annat uppföljning av åtgärdsplaner då program som utvärderats arbetar på att förbättras och på eftermiddagen pratades det mycket om resursfördelning inom forskning. Frågor rörande vilka mål Humanisten vill satsa på när de planerar sin resursfördelning kom upp, likt bör alla lärare också forska? Ska man prioritera bredd eller spetskunskap? Hur viktigt är det med kompletta forskningsmiljöer (utbildning inom grund, avanderad och forskarnivå samt forskning)? Vad bör balansen vara?

Erfarenhetsutbyte i Lund
Humanistsektionens ordförande tillsammans med Samhällsvetarsektionens ordförande åkte och hälsade på samhällsvetarkåren i Lund. Se mer på vloggen här!

Möte med fakultetens kommunikatör
Varje år så arrangerar fakulteten med hjälp av Akademihälsan kurser i stresshantering och 'sluta skjuta upp' och i år bjöd fakultetens kommunikatör in Humanistsektionens ordförande till ett möte rörande samarbete kring dessa. Kommunikatören undrade vad för behov och önskemål som finns bland studenterna och hur man kan göra dessa kurser så bra och tilltalande som möjligt. 

Volontärsuppskattning
Internt på Göta studentkår så samlades heltidare och anställda för att brainstorma kring volontärsuppskattning. Det diskuterades hur Göta studentkår kan bli bättre på att ge mervärde till de som deltar i att skapa det fantastiska studentliv som finns vid Göteborgs universitet, allt ifrån de arbetsmarknadsmässor som arrangeras till våra insparkar. Bakom allt detta finns det mycket hårt arbete men det är sällan att de eldsjälar som kämpar på syns! 

BLI MEDLEM I GÖTA STUDENTKÅR

Bli medlem snabbt och enkelt via Medlemsportalen >>