Humanistsektionens Veckorapport v. 8 och 9

 

Vårens första Humanistiska fakultetstyrelsemötet
Fakultetsstyrelsemötet sträckte sig över en hel dag och höll hus i Ågrenska villan. Humanistsektionens ordförande och sektionsstyrelseledamot Sara Bergh deltog tillsammans med doktorandrepresentanten Houman Sadri. Under förmiddagen diskuterades bland annat uppföljning av åtgärdsplaner då program som utvärderats arbetar på att förbättras och på eftermiddagen pratades det mycket om resursfördelning inom forskning. Frågor rörande vilka mål Humanisten vill satsa på när de planerar sin resursfördelning kom upp, likt bör alla lärare också forska? Ska man prioritera bredd eller spetskunskap? Hur viktigt är det med kompletta forskningsmiljöer (utbildning inom grund, avanderad och forskarnivå samt forskning)? Vad bör balansen vara?

Erfarenhetsutbyte i Lund
Humanistsektionens ordförande tillsammans med Samhällsvetarsektionens ordförande åkte och hälsade på samhällsvetarkåren i Lund. Se mer på vloggen här!

Möte med fakultetens kommunikatör
Varje år så arrangerar fakulteten med hjälp av Akademihälsan kurser i stresshantering och 'sluta skjuta upp' och i år bjöd fakultetens kommunikatör in Humanistsektionens ordförande till ett möte rörande samarbete kring dessa. Kommunikatören undrade vad för behov och önskemål som finns bland studenterna och hur man kan göra dessa kurser så bra och tilltalande som möjligt. 

Volontärsuppskattning
Internt på Göta studentkår så samlades heltidare och anställda för att brainstorma kring volontärsuppskattning. Det diskuterades hur Göta studentkår kan bli bättre på att ge mervärde till de som deltar i att skapa det fantastiska studentliv som finns vid Göteborgs universitet, allt ifrån de arbetsmarknadsmässor som arrangeras till våra insparkar. Bakom allt detta finns det mycket hårt arbete men det är sällan att de eldsjälar som kämpar på syns! 

BLI MEDLEM I GÖTA STUDENTKÅR

1. Som medlem visar du för universitetet att det är viktigt att de lyssnar på studenterna, tillsammans är vi starka
2. För din medlemsavgift kan studentkåren fortsätta arbeta för att din utbildning ska hålla hög kvalitet och ha ett gott rykte nu och i framtiden
3. Som medlem kan du enkelt själv engagera dig för att förbättra din utbildning eller utöka ditt sociala liv genom att engagera dig i en studentgrupp eller gå med i någon av alla kårföreningar som finns.

 

Samhällsvetarsektionen
För dig som läser socionomprogrammet, psykologi, europakunskap, journalistik, personalvetarprogrammet, arbetsvetarprogrammet, offentlig förvaltning, globala studier, statsvetenskap, kriminologi eller något annat på Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet.
Läs mer

 

Utbildningsvetenskapliga sektionen
För dig som läser programmen hälsopromotion, kostekonomi, sports coaching, pedagogik, speciallärare, barn- och ungdomsvetenskap, didaktik, förskollärare, grundlärare, ämneslärare, yrkeslärare, rektor eller något annat på utbildningsvetenskapliga fakulteten.
Läs mer

 

Humanistsektionen
För dig som läser på Humanistiska fakulteten: T.ex. språk, religion, historia, kultur mfl.  Klicka här för att läsa mer!
 
For those who study at the Faculty of Arts: for example language, religion, history, culture etc. Click here for more information!

Naturvetarsektionen
För dig som studerar allt från mineral, komplexa tal, relativitetsteorin, havsnivåhöjningar, DNA-molekylens uppbyggnad och mycket mer.
Läs mer

 

IT Section
If you study at the Information Technology faculty, we are your student union and work tirelessly to ensure that your study time with us will be pleasant, safe and fruitful.
Läs mer

 

Doktorander
För dig som läser forskarutbildning inom humaniora, IT, naturvetenskap, samhällsvetenskap eller utbildningsvetenskap.

 

Bli stödmedlem
Har du slutat studera men vill fortsätta stödja kårens arbete?
Bli stödmedlem!

 

Läs mer om medlemskap