Why internationalisation is a key factor

During Götaveckan we are focusing on some of the more important issues that Göta studentkår works with. Today, Verena Schödl, boardmember of Göta studentkår IT-section, writes about educational quality and internationalisation.

There are many things that make Gothenburg university an outstanding study destination: Gothenburg, the second largest city in Sweden, inhabits many successful businesses and prices for living are still affordable compared to other Swedish cities. The university offers not only a very broad range of study programmes and courses but also tries to offer a good study environment for their students.

However, besides these positive aspects are also some worrying ones: At websites like topuniversities.com, that rank universities according to their international reputation, Gothenburg University has in recent years lost its position in the worldwide ranking. Being on place 247 in 2016, it slipped down to place 264 in 2017.

But do not despair! Gothenburg University and Göta studentkår are working on all ends to improve student life and the quality of education. Besides that, there are ways in how every single member of the university can improve its reputation.

University and students’ union working side-by-side
A strong students’ union that has the back of all students is essential to the overall quality of education. This means that being a member of Göta studentkår already makes a big difference, since the memberships enable the union to achieve its goals. Göta studentkår’s main task is after all to monitor the quality of education. Therefore, it is collaborating with the university and supporting and defending students’ needs on many levels. Göta studentkår appoints student representatives that voice the opinion of all students when it comes to important decisions on university, faculty and departmental level. The union creates meeting spaces between students with e.g. the Kick-off events in autumn and between students and future employers with e.g. the upcoming Spira job fairs. Moreover, the union also appoints and educates the study environment representatives, called SAMOs, that make sure the physical and sociopsychological study environment in their faculties are up to standards.

Internationalisation as a key factor
Another way of improving the university’s reputation is internationalisation. Internationals from many diverse cultures and countries are working and studying at the university and this comes with many positive effects. For instance, studying in a classroom with a diverse background adds value to the education since students exchange their experiences and perspectives. A good example for such a classroom is the Master in Communication programme at the IT faculty where around 50 students from many different countries (35 countries in 2016) meet and learn from each other every day.

Göta studentkår follows this ideal of internationalisation. The union’s organisational structure is accessible for all students including internationals, and that even at the highest levels of the organisation. It is important for the union to look after all students at the university, including the internationals. The union pushes for inclusion and equality for internationals among the student body. Together with the university, the union’s work makes it possible for all students, no matter their background, to perform their studies and have a great student life.

The university plans to raise the number of international students in the coming years, which will lead to a prosperous basis for good education.

 

BLI MEDLEM I GÖTA STUDENTKÅR

1. Som medlem visar du för universitetet att det är viktigt att de lyssnar på studenterna, tillsammans är vi starka
2. För din medlemsavgift kan studentkåren fortsätta arbeta för att din utbildning ska hålla hög kvalitet och ha ett gott rykte nu och i framtiden
3. Som medlem kan du enkelt själv engagera dig för att förbättra din utbildning eller utöka ditt sociala liv genom att engagera dig i en studentgrupp eller gå med i någon av alla kårföreningar som finns.

 

Samhällsvetarsektionen
För dig som läser socionomprogrammet, psykologi, europakunskap, journalistik, personalvetarprogrammet, arbetsvetarprogrammet, offentlig förvaltning, globala studier, statsvetenskap, kriminologi eller något annat på Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet.
Läs mer

 

Utbildningsvetenskapliga sektionen
För dig som läser programmen hälsopromotion, kostekonomi, sports coaching, pedagogik, speciallärare, barn- och ungdomsvetenskap, didaktik, förskollärare, grundlärare, ämneslärare, yrkeslärare, rektor eller något annat på utbildningsvetenskapliga fakulteten.
Läs mer

 

Humanistsektionen
För dig som läser på Humanistiska fakulteten: T.ex. språk, religion, historia, kultur mfl.  Klicka här för att läsa mer!
 
For those who study at the Faculty of Arts: for example language, religion, history, culture etc. Click here for more information!

Naturvetarsektionen
För dig som studerar allt från mineral, komplexa tal, relativitetsteorin, havsnivåhöjningar, DNA-molekylens uppbyggnad och mycket mer.
Läs mer

 

IT Section
If you study at the Information Technology faculty, we are your student union and work tirelessly to ensure that your study time with us will be pleasant, safe and fruitful.
Läs mer

 

Doktorander
För dig som läser forskarutbildning inom humaniora, IT, naturvetenskap, samhällsvetenskap eller utbildningsvetenskap.

 

Bli stödmedlem
Har du slutat studera men vill fortsätta stödja kårens arbete?
Bli stödmedlem!

 

Läs mer om medlemskap