KÅRVALET AVBRYTS - KANDIDERINGSPERIODEN FÖRLÄNGS

KÅRVALET AVBRYTS - KANDIDERINGSPERIODEN FÖRLÄNGS

Med anledning av bristande hantering kring Kårvalet2019 har Kårfullmäktige beslutat att

  • Entlediga Valnämnden
  • Avbryta det pågående Kårvalet
  • Förlänga kandideringsperioden t.o.m. 31 mars
  • Genomföra Kårvalet2019 1 april – 14 april
  • Utse Kårstyrelsen till ställföreträdande valnämnd med kårordförande Axel Andersson som tillförordnad ordförande för Valnämnden.

Just nu pågår Kårvalet2019. Sedan tidigare har tidsperioden 18 – 29 mars varit avsatt för själva valet då alla medlemmar kan rösta. Det har nu beslutats av fullmäktige att Kårvalet2019 avbryts och att kandideringsperioden förlängs till den 31 mars så att fler medlemmar får möjlighet att kandidera.

Valet kommer sedan att genomföras den 1 – 14 april, alltså med start på måndag i nästa vecka.

VAD INNEBÄR DETTA FÖR DIG SOM REDAN KANDIDERAT?

Ingenting, din kandidatur kvarstår och du är valbar i Kårvalet2019 under perioden 1 – 14 april då valet kommer att genomföras.

VAD INNEBÄR DETTA FÖR DIG SOM REDAN RÖSTAT?

Tyvärr innebär det att du kommer att behöva gå in och rösta igen när Kårvalet2019 öppnar den 1 april. Inga röster som lagts under valet som just nu är öppet kommer vara giltiga. Röstningsförfarandet kommer att vara det samma, dvs du röstar genom att gå in på karvalet.se och logga in med dina mecenatuppgifter.

VAD INNEBÄR DETTA FÖR DIG SOM SKULLE VILJA KANDIDERA TILL KÅRFULLMÄKTIGE?

Det finns fortfarande möjlighet att kandidera fram tills den 31 mars. För att kandidera till fullmäktige behöver du fylla i och lämna in (eller skicka in) en kandidatförsäkran. Information om hur du gör detta finns på gotastudentkar.se/kårvalet. Där finns även information om hur du tillsammans med andra medlemmar bildar en så kallad lista och kandiderar tillsammans.

För ytterligare frågor om Kårvalet2019 och den rådande situationen, vänligen kontakta kårordförande Axel Andersson på ordf@gota.gu.se eller svara på detta mejl.

BLI MEDLEM I GÖTA STUDENTKÅR

1. Som medlem visar du för universitetet att det är viktigt att de lyssnar på studenterna, tillsammans är vi starka
2. För din medlemsavgift kan studentkåren fortsätta arbeta för att din utbildning ska hålla hög kvalitet och ha ett gott rykte nu och i framtiden
3. Som medlem kan du enkelt själv engagera dig för att förbättra din utbildning eller utöka ditt sociala liv genom att engagera dig i en studentgrupp eller gå med i någon av alla kårföreningar som finns.

 

Samhällsvetarsektionen
För dig som läser socionomprogrammet, psykologi, europakunskap, journalistik, personalvetarprogrammet, arbetsvetarprogrammet, offentlig förvaltning, globala studier, statsvetenskap, kriminologi eller något annat på Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet.
Läs mer

 

Utbildningsvetenskapliga sektionen
För dig som läser programmen hälsopromotion, kostekonomi, sports coaching, pedagogik, speciallärare, barn- och ungdomsvetenskap, didaktik, förskollärare, grundlärare, ämneslärare, yrkeslärare, rektor eller något annat på utbildningsvetenskapliga fakulteten.
Läs mer

 

Humanistsektionen
För dig som läser på Humanistiska fakulteten: T.ex. språk, religion, historia, kultur mfl.  Klicka här för att läsa mer!
 
For those who study at the Faculty of Arts: for example language, religion, history, culture etc. Click here for more information!

Naturvetarsektionen
För dig som studerar allt från mineral, komplexa tal, relativitetsteorin, havsnivåhöjningar, DNA-molekylens uppbyggnad och mycket mer.
Läs mer

 

IT Section
If you study at the Information Technology faculty, we are your student union and work tirelessly to ensure that your study time with us will be pleasant, safe and fruitful.
Läs mer

 

Doktorander
För dig som läser forskarutbildning inom humaniora, IT, naturvetenskap, samhällsvetenskap eller utbildningsvetenskap.

 

Bli stödmedlem
Har du slutat studera men vill fortsätta stödja kårens arbete?
Bli stödmedlem!

 

Läs mer om medlemskap