KÅRVALET AVBRYTS - KANDIDERINGSPERIODEN FÖRLÄNGS

KÅRVALET AVBRYTS - KANDIDERINGSPERIODEN FÖRLÄNGS

Med anledning av bristande hantering kring Kårvalet2019 har Kårfullmäktige beslutat att

  • Entlediga Valnämnden
  • Avbryta det pågående Kårvalet
  • Förlänga kandideringsperioden t.o.m. 31 mars
  • Genomföra Kårvalet2019 1 april – 14 april
  • Utse Kårstyrelsen till ställföreträdande valnämnd med kårordförande Axel Andersson som tillförordnad ordförande för Valnämnden.

Just nu pågår Kårvalet2019. Sedan tidigare har tidsperioden 18 – 29 mars varit avsatt för själva valet då alla medlemmar kan rösta. Det har nu beslutats av fullmäktige att Kårvalet2019 avbryts och att kandideringsperioden förlängs till den 31 mars så att fler medlemmar får möjlighet att kandidera.

Valet kommer sedan att genomföras den 1 – 14 april, alltså med start på måndag i nästa vecka.

VAD INNEBÄR DETTA FÖR DIG SOM REDAN KANDIDERAT?

Ingenting, din kandidatur kvarstår och du är valbar i Kårvalet2019 under perioden 1 – 14 april då valet kommer att genomföras.

VAD INNEBÄR DETTA FÖR DIG SOM REDAN RÖSTAT?

Tyvärr innebär det att du kommer att behöva gå in och rösta igen när Kårvalet2019 öppnar den 1 april. Inga röster som lagts under valet som just nu är öppet kommer vara giltiga. Röstningsförfarandet kommer att vara det samma, dvs du röstar genom att gå in på karvalet.se och logga in med dina mecenatuppgifter.

VAD INNEBÄR DETTA FÖR DIG SOM SKULLE VILJA KANDIDERA TILL KÅRFULLMÄKTIGE?

Det finns fortfarande möjlighet att kandidera fram tills den 31 mars. För att kandidera till fullmäktige behöver du fylla i och lämna in (eller skicka in) en kandidatförsäkran. Information om hur du gör detta finns på gotastudentkar.se/kårvalet. Där finns även information om hur du tillsammans med andra medlemmar bildar en så kallad lista och kandiderar tillsammans.

För ytterligare frågor om Kårvalet2019 och den rådande situationen, vänligen kontakta kårordförande Axel Andersson på ordf@gota.gu.se eller svara på detta mejl.

BLI MEDLEM I GÖTA STUDENTKÅR

Bli medlem snabbt och enkelt via Medlemsportalen >>