Läs- och skrivstöd på GU

Vill du veta mer om vad universitetet kan erbjuda dig som är i behov av läs- och skrivstöd i dina studier? Universitetsbilblioteket bjuder in till drop-in i början av vårterminen. Tid och platser hittar du här.

BLI MEDLEM I GÖTA STUDENTKÅR

Bli medlem snabbt och enkelt via Medlemsportalen >>