LGBTQ Students Gothenburg söker nya styrelsemedlemmar!

LGBTQ Students Gothenburg är en kårförening under Göta studentkår som anordnar sociala aktiviteter där studenter kan umgås utanför hetero- och cisnormen, t. ex. över en fika eller en picknick. Föreningen är också en röst för HBTQ-perspektiv på universitetet. De vill se en studiemiljö fri från heteronormativitet och andra skadliga normer. Det är också extremt viktigt att högskoleundervisning ger korrekt information om minoriteter och att studenter ges den kunskap som behövs för att kunna bemöta alla på ett respektfullt sätt i sitt framtida yrke.

Kårföreningen är en del av den nationella föreningen SFQ, Sveriges Förenade HBTQIA-studenter.

De söker nu nya styrelsemedlemmar som vill vara med och forma den framtida verksamheten! Ingen tidigare erfarenhet krävs, de betecknar sig alla som glada amatörer som planerar aktiviteter och fördelar uppgifter sinsemellan.

Kontakta hbtqstudent@gmail.com om du är intresserad och vill veta mer. Du kan även söka dig till deras facebooksida!

BLI MEDLEM I GÖTA STUDENTKÅR

1. Som medlem visar du för universitetet att det är viktigt att de lyssnar på studenterna, tillsammans är vi starka
2. För din medlemsavgift kan studentkåren fortsätta arbeta för att din utbildning ska hålla hög kvalitet och ha ett gott rykte nu och i framtiden
3. Som medlem kan du enkelt själv engagera dig för att förbättra din utbildning eller utöka ditt sociala liv genom att engagera dig i en studentgrupp eller gå med i någon av alla kårföreningar som finns.

 

Samhällsvetarsektionen
För dig som läser socionomprogrammet, psykologi, europakunskap, journalistik, personalvetarprogrammet, arbetsvetarprogrammet, offentlig förvaltning, globala studier, statsvetenskap, kriminologi eller något annat på Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet.
Läs mer

 

Utbildningsvetenskapliga sektionen
För dig som läser programmen hälsopromotion, kostekonomi, sports coaching, pedagogik, speciallärare, barn- och ungdomsvetenskap, didaktik, förskollärare, grundlärare, ämneslärare, yrkeslärare, rektor eller något annat på utbildningsvetenskapliga fakulteten.
Läs mer

 

Humanistsektionen
För dig som läser på Humanistiska fakulteten: T.ex. språk, religion, historia, kultur mfl.  Klicka här för att läsa mer!
 
For those who study at the Faculty of Arts: for example language, religion, history, culture etc. Click here for more information!

Naturvetarsektionen
För dig som studerar allt från mineral, komplexa tal, relativitetsteorin, havsnivåhöjningar, DNA-molekylens uppbyggnad och mycket mer.
Läs mer

 

IT Section
If you study at the Information Technology faculty, we are your student union and work tirelessly to ensure that your study time with us will be pleasant, safe and fruitful.
Läs mer

 

Doktorander
För dig som läser forskarutbildning inom humaniora, IT, naturvetenskap, samhällsvetenskap eller utbildningsvetenskap.

 

Bli stödmedlem
Har du slutat studera men vill fortsätta stödja kårens arbete?
Bli stödmedlem!

 

Läs mer om medlemskap