Namninsamling mot vattenbrist på Humanisten

På Humanisten, som är under stor ombyggnad, finns det i nuläget ingen tillgång till kranvatten för fakultetens studenter. Det enda vattnet som finns att tillgå är det som går att köpa på caféet. Kranarna på toaletterna är utformade på ett sätt som gör det omöjligt att fylla på en vattenflaska. Göta studentkår Humanistsektionens ordförande Julia Nyberg har nu startat en namninsamling för att uppmärksamma problemet.

- Vi ser det som en självklarhet att alla studenter ska ha tillgång till vatten när de studerar på universitetet utan att behöva betala för det. Vi anser att detta faller inom definitionen av god studenthälsa och är en förutsättning för att kunna göra ett bra arbete med sina studier. Även om problemet skulle vara löst när ombyggnationen är färdig 2020 behöver det åtgärdas betydligt tidigare än så, säger Julia Nyberg.

Göta studentkår kräver att studenter vid humanistiska fakulteten ska få tillgång till dricksvatten under sin studietid.

Håller du med? Skriv på namninsamlingen här >>

BLI MEDLEM I GÖTA STUDENTKÅR

1. Som medlem visar du för universitetet att det är viktigt att de lyssnar på studenterna, tillsammans är vi starka
2. För din medlemsavgift kan studentkåren fortsätta arbeta för att din utbildning ska hålla hög kvalitet och ha ett gott rykte nu och i framtiden
3. Som medlem kan du enkelt själv engagera dig för att förbättra din utbildning eller utöka ditt sociala liv genom att engagera dig i en studentgrupp eller gå med i någon av alla kårföreningar som finns.

 

Samhällsvetarsektionen
För dig som läser socionomprogrammet, psykologi, europakunskap, journalistik, personalvetarprogrammet, arbetsvetarprogrammet, offentlig förvaltning, globala studier, statsvetenskap, kriminologi eller något annat på Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet.
Läs mer

 

Utbildningsvetenskapliga sektionen
För dig som läser programmen hälsopromotion, kostekonomi, sports coaching, pedagogik, speciallärare, barn- och ungdomsvetenskap, didaktik, förskollärare, grundlärare, ämneslärare, yrkeslärare, rektor eller något annat på utbildningsvetenskapliga fakulteten.
Läs mer

 

Humanistsektionen
För dig som läser på Humanistiska fakulteten: T.ex. språk, religion, historia, kultur mfl.  Klicka här för att läsa mer!
 
For those who study at the Faculty of Arts: for example language, religion, history, culture etc. Click here for more information!

Naturvetarsektionen
För dig som studerar allt från mineral, komplexa tal, relativitetsteorin, havsnivåhöjningar, DNA-molekylens uppbyggnad och mycket mer.
Läs mer

 

IT Section
If you study at the Information Technology faculty, we are your student union and work tirelessly to ensure that your study time with us will be pleasant, safe and fruitful.
Läs mer

 

Doktorander
För dig som läser forskarutbildning inom humaniora, IT, naturvetenskap, samhällsvetenskap eller utbildningsvetenskap.

 

Bli stödmedlem
Har du slutat studera men vill fortsätta stödja kårens arbete?
Bli stödmedlem!

 

Läs mer om medlemskap