Nu kan du ansöka om medel till studentmedia

Varje år avsätter Göteborgs universitet 1,8 miljoner som studentkårerna ska fördela mellan sökande studentmedier.

Studentmedia kan vara allt från traditionella medier som tryckta tidningar och tv-program, till vloggar eller hemsidor.

Studentmedia ska vara oberoende och ges ut av studenter och rikta sig till studenter vid en eller flera fakulteter vid Göteborgs universitet. Med oberoende menas att mediet utges av en separat grupp och att ingen utanför gruppen ges inflytande över det redaktionella innehållet.

Medlen delas upp i två kategorier, projektbaserad studentmedia och stadigvarande studentmedia. Till projektbaserad studentmedia räknas nystartade media eller media som inte siktar på att driva kontinuerlig verksamhet över flera år. Till stadigvarande studentmedia räknas studentmedia som siktar på att driva kontinuerlig verksamhet över flera år och som redan tidigare bedrivit verksamhet.

Hur du ansöker

Ansökan skickas till smaug@saks.gu.se och ska innehålla:

1.    Vilken slags media man söker som, projektbaserad eller stadigvarande

2.    Verksamhetsplan (klicka för att ladda ned exempel på verksamhetsplan)

3.    Budget för året (klicka för att ladda ned exempel på budget)

4.    Fullständiga kontaktuppgifter till ansvarig sökande.

5.    Stadgar för organisationen

Samt ekonomisk redovisning och underlag i form av årsredovisning/budgetutfall för att bedöma ekonomiska förutsättningar för stadigvarande medier.

Observera att du som söker måste vara en juridisk person (organisation) eller ansöka via din studentkår. Inga medel betalas ut till privatpersoner.  Om du har frågor kring ansökan, skicka ett mejl till smaug@saks.gu.se.

Ansökningsperioden är öppen nu och stänger den 22 februari.

BLI MEDLEM I GÖTA STUDENTKÅR

1. Som medlem visar du för universitetet att det är viktigt att de lyssnar på studenterna, tillsammans är vi starka
2. För din medlemsavgift kan studentkåren fortsätta arbeta för att din utbildning ska hålla hög kvalitet och ha ett gott rykte nu och i framtiden
3. Som medlem kan du enkelt själv engagera dig för att förbättra din utbildning eller utöka ditt sociala liv genom att engagera dig i en studentgrupp eller gå med i någon av alla kårföreningar som finns.

 

Samhällsvetarsektionen
För dig som läser socionomprogrammet, psykologi, europakunskap, journalistik, personalvetarprogrammet, arbetsvetarprogrammet, offentlig förvaltning, globala studier, statsvetenskap, kriminologi eller något annat på Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet.
Läs mer

 

Utbildningsvetenskapliga sektionen
För dig som läser programmen hälsopromotion, kostekonomi, sports coaching, pedagogik, speciallärare, barn- och ungdomsvetenskap, didaktik, förskollärare, grundlärare, ämneslärare, yrkeslärare, rektor eller något annat på utbildningsvetenskapliga fakulteten.
Läs mer

 

Humanistsektionen
För dig som läser på Humanistiska fakulteten: T.ex. språk, religion, historia, kultur mfl.  Klicka här för att läsa mer!
 
For those who study at the Faculty of Arts: for example language, religion, history, culture etc. Click here for more information!

Naturvetarsektionen
För dig som studerar allt från mineral, komplexa tal, relativitetsteorin, havsnivåhöjningar, DNA-molekylens uppbyggnad och mycket mer.
Läs mer

 

IT Section
If you study at the Information Technology faculty, we are your student union and work tirelessly to ensure that your study time with us will be pleasant, safe and fruitful.
Läs mer

 

Doktorander
För dig som läser forskarutbildning inom humaniora, IT, naturvetenskap, samhällsvetenskap eller utbildningsvetenskap.

 

Bli stödmedlem
Har du slutat studera men vill fortsätta stödja kårens arbete?
Bli stödmedlem!

 

Läs mer om medlemskap