Rapport från konstituerande fullmäktigemötet

Datum: 
tisdag, 14 maj, 2019

Den 27 april höll Göta studentkår konstituerande fullmäktigemöte med det kommande verksamhetsårets nyvalda fullmäktige.

På mötet valdes nya heltidare, medlemsavgiften klubbades och en verksamhetsplan antogs.

Axel Andersson får förnyat förtroende och kommer sitta kvar som kårordförande under 2019/2020. Även organisationssekreterare Anneli Arohlén sitter kvar på sin position under nästa år.

Medlemsavgiften har inför det kommande året justerats till följande:

Helårsmedlemskap 250 kr
Terminsmedlemskap 175 kr
Stödmedlemskap 300 kr

Medlemsavgiften för helårsmedlemskap har varit oförändrad sedan 2010, vilket är anledningen till att den nu justeras upp. Stödmedlemskapet föreslogs höjas till 400 kr men landade på 300 kr. Anledningen till höjningen är att fullmäktige menar att ett stödmedlemskap främst är till för icke-studenter som vill stödja studentkårens fortsatta verksamhet, vilket motiverar en något högre medlemsavgift.

I den nyantagna verksamhetsplanen finns riktlinjer för att fortsätta arbetet med den tvååriga fokusfrågan studieplatser. 

Om du vill läsa verksamhetsplanen i sin helhet finns den här.

Kårstyrelsen 2019/2020

Kårordförande Axel Andersson
Vice kårordförande Sandra Magnusson
Org.sekreterare Anneli Arohlén
Eventansvarig Vakant 

Ledamöter
Jonathan Larsson
Patrik Andersson

Sektionsordföranden

Utbildningsvetenskapliga sektionen Vakant

Humanistsektionen Linda Jansson

Naturvetarsektionen Vakant

IT-sektionen Johnny Hamnesjö

Samhällsvetarsektionen Ludvig Angsell Hjelm
Vice sektionsordförande Samhällsvetarsektionen Victoria Sandberg

Verksamhetsrevisor Henrik Moldén

Talman / suppleant Vakant

Ledamöter till sektionsstyrelserna kommer att väljas av Kårstyrelsen.

BLI MEDLEM I GÖTA STUDENTKÅR

Bli medlem snabbt och enkelt via Medlemsportalen >>