Studentrepresentanterna kvalitetssäkrar din utbildning.

Under Götaveckan vill vi berätta lite mer om de frågor som Göta studentkår arbetar med. Följande intervju är från våren 2017.

Vi har intervjuat Emma Jakobsson, 23. Förskollärarstudent och studentrepresentant i Institutionsrådet på IPKL, Utbildningsrådet och rådet Ansvariga Aktörer på förskollärarprogrammet.

Rätten för studenter att sitta med i alla organ på universitetet är lagstadgad. Emma Jakobsson läser på Pedagogen och har varit studentrepresentant sedan hösten 2016.

Hur blev du studentrepresentant?
– En kompis till mig tog examen och frågade om jag ville ta över hennes poster. Till en början visste jag i princip inte vad jag gav mig in på men ju fler möten jag gick på desto mer insatt blev jag. Diskussionerna är ofta väldigt öppna och är det något som rör studenterna specifikt så får jag frågan direkt. Det är skönt att veta att man blir sedd.

Hur mycket tid lägger du ner på dina uppdrag? Påverkar det dina studier?
– Varje möte är ca tre timmar och jag går på tre möten per månad. Vi får information utskickad innan mötena som är bra att läsa igenom, och efter mötena renskriver jag mina anteckningar och skickar in till Göta. Det är inga problem att göra det parallellt med studierna. Skulle det vara så att ett möte krockar med något obligatoriskt moment så får man hoppa över det mötet, helt enkelt.

Vad diskuteras på mötena?
– Den senaste tiden har vi pratat mycket om examinationsformer, bland annat hur rättsäkerheten fungerar kring exempelvis hemtentor. Där känns det bra att kunna tillföra vad vi redan har diskuterat sinsemellan i klassen och hur vi studenter ser på saken.
På Institutionsrådet pratar vi också om övergripande saker som budget och handlingsplan/verksamhetsplan.

Hur tycker du att studentinflytandet fungerar i praktiken?
– Det beror lite på vilket möte det är. Men jag blir alltid bemött som en jämlik. Det är viktigt att känna att man kan vara med i en diskussion och att de tar det man säger på allvar, att det betyder något. Mycket av det jag har lärt mig på mötena om hur universitetet fungerar kan jag dessutom använda mig av i andra sammanhang. Beslutsgången inom universitetet blir tydlig och lättbegriplig och man vet vem man skall prata med om man behöver hjälp med något i sin utbildning!

Om studentrepresentanter
Enligt högskolelagen har studenter rätt att sitta med och göra sin röst hörd närhelst beslut fattas eller beredning sker som på något sätt påverkar utbildning eller studiesituation. Göta studentkår förvaltar den rätten genom att tillsätta studentrepresentanter i alla universitetets organ inom de fakulteter som Göta studentkår representerar.

BLI MEDLEM I GÖTA STUDENTKÅR

1. Som medlem visar du för universitetet att det är viktigt att de lyssnar på studenterna, tillsammans är vi starka
2. För din medlemsavgift kan studentkåren fortsätta arbeta för att din utbildning ska hålla hög kvalitet och ha ett gott rykte nu och i framtiden
3. Som medlem kan du enkelt själv engagera dig för att förbättra din utbildning eller utöka ditt sociala liv genom att engagera dig i en studentgrupp eller gå med i någon av alla kårföreningar som finns.

 

Samhällsvetarsektionen
För dig som läser socionomprogrammet, psykologi, europakunskap, journalistik, personalvetarprogrammet, arbetsvetarprogrammet, offentlig förvaltning, globala studier, statsvetenskap, kriminologi eller något annat på Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet.
Läs mer

 

Utbildningsvetenskapliga sektionen
För dig som läser programmen hälsopromotion, kostekonomi, sports coaching, pedagogik, speciallärare, barn- och ungdomsvetenskap, didaktik, förskollärare, grundlärare, ämneslärare, yrkeslärare, rektor eller något annat på utbildningsvetenskapliga fakulteten.
Läs mer

 

Humanistsektionen
För dig som läser på Humanistiska fakulteten: T.ex. språk, religion, historia, kultur mfl.  Klicka här för att läsa mer!
 
For those who study at the Faculty of Arts: for example language, religion, history, culture etc. Click here for more information!

Naturvetarsektionen
För dig som studerar allt från mineral, komplexa tal, relativitetsteorin, havsnivåhöjningar, DNA-molekylens uppbyggnad och mycket mer.
Läs mer

 

IT Section
If you study at the Information Technology faculty, we are your student union and work tirelessly to ensure that your study time with us will be pleasant, safe and fruitful.
Läs mer

 

Doktorander
För dig som läser forskarutbildning inom humaniora, IT, naturvetenskap, samhällsvetenskap eller utbildningsvetenskap.

 

Bli stödmedlem
Har du slutat studera men vill fortsätta stödja kårens arbete?
Bli stödmedlem!

 

Läs mer om medlemskap