Samhällsvetarsektionens veckorapport v.42

Datum: 
onsdag, 24 Oktober, 2018

Göteborgs universitets Doktorspromovering 2018
Samhällsvetarsektionens presidialer tillsammans med resterande ledning på Göta studentkår var inbjudna att delta vid årets främsta akademiska högtid. Under denna ärades och välkomnades alla nya doktorer, samt jubileumsdoktorer och hedersdoktorer. Alla var högtidsklädda och bjudna på en fantastisk trerätters på Svenska mässan. Tack till våra begåvade föreningar studentkören Stella academia och studentorkestern Tongångarne för underhållning under kvällen samt Sigfridhordens marsalker för deras arbete under dagen.
 

Utvärderingsmöte konsert i Studenternas hus
Under insparksperioden arrangerade Göta studentkår en konsert i Studenternas hus, där bland annat Samhällsvetarsektionens vice ordförande Patrik agerade projektledare. Under v. 42 var Patrik, tillsammans med ett gäng andra inblandade inbjudna till möte med Göteborgs Universitetets ekonomichef för att diskutera genomförandet av eventet, samt börja fundera ut nästa stora event. Då Göta studentkår hyr Studenternas hus av Göteborgs Universitet ligger det i deras intresse att det bedrivs bra studentverksamhet i byggnaden!
 

Samhällsvetenskapliga fakultetens Prefektråd
Ordförande Elin och vice ordförande Patrik medverkade under v.42 på Samhällsvetenskapliga fakultetens Prefektråd, som sammanträder cirka en gång i månaden. Under mötet diskuterades Universitetets budget, forsknings och utbildningsanslag och fördelning av medel mellan de sju Samhällsvetenskapliga institutionerna.
 

Utformning av intern utvärdering
För att Göta studentkår ska kunna erbjuda studenterna aktiviteter, event och erbjudanden av hög kvalité har Göta studentkårs ledningsråd (de tio heltidsarvoderade) bestämt att en gemensam mall för intern utvärdering kan vara på sin plats. Vice ordförande Patrik presenterade under v.42 en mall på hur en sådan utvärdering kan gå till, där mottstockar som stress, produktivitet, gynnsamhet och uppskattning av studenter användes. Då en viktig del i Göta studentkårs arbete är att försäkra studenter om att de har en hög kvalité på sin utbildning, krävs även att kåren håller god kvalité!
 

Studiesocial verksamhet
Efterarbetet från insparken börjar lida mot sitt slut, och snart är det dags att planera inför vårens inspark! Under veckan har nya event börjat planeras, framförallt har det handlat om mindre event som kommer hållas under hösten. Samhällsvetarsektionens alla föreningar gör ett fantastiskt jobb, och våra lokaler är nästan alltid uppbokade! Det är fantastiskt roligt att se hur studentlivet frodas!  

Styrelsemöte med GUS, Göteborgs universitets studentkårer
Göta studentkår är en av tre representerade studentkårerna i paraplyorganisationen GUS vilka företräder studenterna på en universitetsövergripande nivå. Dagordningen var full och vi pratade bland annat åsiktsdokument! GUS aktuella version finner du här. Kom gärna med synpunkter!
 

Sam-nätverket
I onsdags var tiden kommen att starta upp Sam-nätverket för terminen! Ett utmärkt tillfälle att knyta kontakter över institutionsgränserna och snappa upp goda idéer. Sam-nätverkets träffar är till för engagerade samhällsvetare- för dig som är studentrepresentant, studentgruppsmedlem eller mest vill hålla dig uppdaterad om vad som händer på campus. Ordförande Elin och ledamot Kenny har ansvar för utbildningsbevakning på sektionen och arrangerade en uppstartsträff med fokus på gemensamma prioriterade mål att jobba med under året. En sådan fråga är psykosocial arbetsmiljö, i vilket frågor om vilket ansvar institutionerna tar när det gäller att utbilda studenter i studieteknik och stöttning gällande akademiskt skrivande och referenshantering togs upp. Detta är något som flera inte upplevde tas på allvar och det diskuterades att ett större fokus på detta skulle leda till minskad stress bland studenter.

BLI MEDLEM I GÖTA STUDENTKÅR

Bli medlem snabbt och enkelt via Medlemsportalen >>