Uppdaterade regler för kårföreningar under Göta studentkår

Datum: 
torsdag, 21 mars, 2019

Under verksamhetsåret har beslut tagits av fullmäktige att strukturera om hur Göta arbetar med underföreningar, så kallade kårföreningar. Dessa har tidigare varit föreningar med egna organisationsnummer som samarbetar med studentkåren genom kontakt direkt med Kårstyrelsen. 

Vi har nu sett över det här systemet och tagit fram en mer flexibel struktur som tillåter olika typer av föreningar baserat på föreningarnas verksamhet och förutsättningar. 

Kort sagt kan sägas att det kommer finnas 2 typer av föreningar.

• Kårföreningar kommer vara föreningar som riktar sig till alla studenter som Göta studentkår representerar. Dessa kommer att ha kontakt direkt med Kårstyrelsen (likt tidigare).

• Sektionsföreningar kommer vara föreningar som vänder sig primärt till studenter på en viss sektion. Till dessa kommer även höra det som vi tidigare benämnt som "studentgrupper".

Ingen av föreningstyperna (bortsett "hedersföreningar" som är en typ av kårförening) har längre krav på sig att vara sin egen organisation med eget organisationsnummer.

Fullständig information om organisationsförändringen hittar du i det nya dokumentet Regler för Göta studentkårs föreningar.

Regler för Göta studentkårs föreningar (pdf) >>

Med anledning av strukturförändringarna kommer alla föreningar fram i vår behöva ansöka om ny föreningsstatus.

För att förenkla ansökningsprocessen har vi satt ihop ett kit med bland annat exempel på stadga och hur ett konstituerande mötesprotokoll kan se ut. Här hittar du dessa tillsammans med övriga dokument som behövs för att ansöka om föreningsstatus >> Ansökningsperioden för samtliga föreningar är 1 april till 5 maj 2019.

För att svara på eventuella frågor som uppkommer i samband med dessa organisationsförändringar bjuder Göta in till ett informationsmöte där befintliga och presumptiva föreningar och studentgrupper kan ställa frågor. Mötet äger rum den 3 april klockan 16-17 i Tidningsrummet på Studenternas hus.

 

BLI MEDLEM I GÖTA STUDENTKÅR

Bli medlem snabbt och enkelt via Medlemsportalen >>