Utlysning av val till tidningsföreningen den Götheborske Spionens styrelse 2019

Spionen är en studenttidning som når alla studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Spionen ges ut av en redaktion bestående av en anställd chefredaktör, ett par reportrar samt frilansande reportrar och fotografer. Redaktionen ansvarar för tidningens innehåll och utgivning. Spionen drivs genom en tidningsförening. Tidningsföreningens styrelse, Spionens styrelse, är ytterst ansvariga för Spionens verksamhet, personal och ekonomi. Spionens styrelse väljs av Spionens huvudman,  Göteborgs universitets studentkårer (GUS).

Vad har Spionens styrelse ansvar över?

Spionens personal:
● Anställningar och lönesättning (personalansvarig)
● Lönesamtal (personalansvarig)
● Utvecklingssamtal (personalansvarig)
● Kompetensutveckling
● Arbetsmiljö (arbetsmiljöansvarig) Spionens ekonomi:
● Upprättande av, och ansvar för, budget
● Slutande av avtal med tryckeri, distributörer och annonsbyrå m.m.
● Attestering av löner och utbetalningar (firmatecknare)

Spionens organisation:
● Visioner etc
● Strategiskt arbete
● Kontakt med studentkårer och andra samarbetspartners
● Stöd och bollplank till redaktionen

Spionens styrelse sysslar däremot inte med följande:
● Innehållet i tidningen Den Götheborgske Spionen
● Arbetsledning av personalen
● Bokföring och kvitton och sånt.

Varför borde jag söka till Spionens styrelse?
● Du får handfast erfarenhet av att ha personal- och budgetansvar på en riktig arbetsplats!
● Du får vara med och ta strategiska långsiktiga beslut i en organisation som står inför stora förändringar. Utvecklingsfrågor som berör alla traditionella medier som
tidningar och radio berör även Spionen. Hur balanseras t.ex. webbsatsningar med att ge ut en tryckt tidning?
● Det är oerhört lärorikt och roligt!

Arbetets omfattning
Styrelsen arbetar ideellt och sammanträder ca fyra gånger per termin. Ett styrelsemöte hålls normalt en vardagskväll ca kl. 17-20. Utöver styrelsemöten är det inga större tidskrävande arbetsinsatser för en ledamot. Beroende på vilket ansvarsområde du väljer att ta på dig varierar arbetsinsatsen lite. Om du är firmatecknare behöver du logga in på internetbanken ett par gånger i månaden för att attestera fakturor och betala ut löner. Om du har personalansvar ska du ha lönesamtal och utvecklingssamtal med den anställda personalen en gång per år samt ett grupputvecklingssamtal, eller om du har arbetsmiljöansvar ska du finnas tillgänglig för att ta emot arbetsmiljösynpunkter av personalen samt ta en arbetsmiljörond minst en gång per år.

Om du vill nominera dig själv eller någon annan till styrelsen maila val@gus.gu.se senast 1 december. Valet sker på Göteborgs universitets studentkårers (GUS) styrelsemöte den 11 december 2018.

BLI MEDLEM I GÖTA STUDENTKÅR

Bli medlem snabbt och enkelt via Medlemsportalen >>