Utlysning av val till tidningsföreningen den Götheborske Spionens styrelse 2019

Spionen är en studenttidning som når alla studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Spionen ges ut av en redaktion bestående av en anställd chefredaktör, ett par reportrar samt frilansande reportrar och fotografer. Redaktionen ansvarar för tidningens innehåll och utgivning. Spionen drivs genom en tidningsförening. Tidningsföreningens styrelse, Spionens styrelse, är ytterst ansvariga för Spionens verksamhet, personal och ekonomi. Spionens styrelse väljs av Spionens huvudman,  Göteborgs universitets studentkårer (GUS).

Vad har Spionens styrelse ansvar över?

Spionens personal:
● Anställningar och lönesättning (personalansvarig)
● Lönesamtal (personalansvarig)
● Utvecklingssamtal (personalansvarig)
● Kompetensutveckling
● Arbetsmiljö (arbetsmiljöansvarig) Spionens ekonomi:
● Upprättande av, och ansvar för, budget
● Slutande av avtal med tryckeri, distributörer och annonsbyrå m.m.
● Attestering av löner och utbetalningar (firmatecknare)

Spionens organisation:
● Visioner etc
● Strategiskt arbete
● Kontakt med studentkårer och andra samarbetspartners
● Stöd och bollplank till redaktionen

Spionens styrelse sysslar däremot inte med följande:
● Innehållet i tidningen Den Götheborgske Spionen
● Arbetsledning av personalen
● Bokföring och kvitton och sånt.

Varför borde jag söka till Spionens styrelse?
● Du får handfast erfarenhet av att ha personal- och budgetansvar på en riktig arbetsplats!
● Du får vara med och ta strategiska långsiktiga beslut i en organisation som står inför stora förändringar. Utvecklingsfrågor som berör alla traditionella medier som
tidningar och radio berör även Spionen. Hur balanseras t.ex. webbsatsningar med att ge ut en tryckt tidning?
● Det är oerhört lärorikt och roligt!

Arbetets omfattning
Styrelsen arbetar ideellt och sammanträder ca fyra gånger per termin. Ett styrelsemöte hålls normalt en vardagskväll ca kl. 17-20. Utöver styrelsemöten är det inga större tidskrävande arbetsinsatser för en ledamot. Beroende på vilket ansvarsområde du väljer att ta på dig varierar arbetsinsatsen lite. Om du är firmatecknare behöver du logga in på internetbanken ett par gånger i månaden för att attestera fakturor och betala ut löner. Om du har personalansvar ska du ha lönesamtal och utvecklingssamtal med den anställda personalen en gång per år samt ett grupputvecklingssamtal, eller om du har arbetsmiljöansvar ska du finnas tillgänglig för att ta emot arbetsmiljösynpunkter av personalen samt ta en arbetsmiljörond minst en gång per år.

Om du vill nominera dig själv eller någon annan till styrelsen maila val@gus.gu.se senast 1 december. Valet sker på Göteborgs universitets studentkårers (GUS) styrelsemöte den 11 december 2018.

BLI MEDLEM I GÖTA STUDENTKÅR

1. Som medlem visar du för universitetet att det är viktigt att de lyssnar på studenterna, tillsammans är vi starka
2. För din medlemsavgift kan studentkåren fortsätta arbeta för att din utbildning ska hålla hög kvalitet och ha ett gott rykte nu och i framtiden
3. Som medlem kan du enkelt själv engagera dig för att förbättra din utbildning eller utöka ditt sociala liv genom att engagera dig i en studentgrupp eller gå med i någon av alla kårföreningar som finns.

 

Samhällsvetarsektionen
För dig som läser socionomprogrammet, psykologi, europakunskap, journalistik, personalvetarprogrammet, arbetsvetarprogrammet, offentlig förvaltning, globala studier, statsvetenskap, kriminologi eller något annat på Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet.
Läs mer

 

Utbildningsvetenskapliga sektionen
För dig som läser programmen hälsopromotion, kostekonomi, sports coaching, pedagogik, speciallärare, barn- och ungdomsvetenskap, didaktik, förskollärare, grundlärare, ämneslärare, yrkeslärare, rektor eller något annat på utbildningsvetenskapliga fakulteten.
Läs mer

 

Humanistsektionen
För dig som läser på Humanistiska fakulteten: T.ex. språk, religion, historia, kultur mfl.  Klicka här för att läsa mer!
 
For those who study at the Faculty of Arts: for example language, religion, history, culture etc. Click here for more information!

Naturvetarsektionen
För dig som studerar allt från mineral, komplexa tal, relativitetsteorin, havsnivåhöjningar, DNA-molekylens uppbyggnad och mycket mer.
Läs mer

 

IT Section
If you study at the Information Technology faculty, we are your student union and work tirelessly to ensure that your study time with us will be pleasant, safe and fruitful.
Läs mer

 

Doktorander
För dig som läser forskarutbildning inom humaniora, IT, naturvetenskap, samhällsvetenskap eller utbildningsvetenskap.

 

Bli stödmedlem
Har du slutat studera men vill fortsätta stödja kårens arbete?
Bli stödmedlem!

 

Läs mer om medlemskap