Var med och kvalitetsgranska din utbildning!

Datum: 
fredag, 4 Oktober, 2019

Universitetskanslerämbetet, UKÄ, är den statliga tillsynsmyndigheten för högskolor och universitet i Sverige. 

De skall nu genomföra ett antal utvärderingar och tillståndsprövningar och vi söker dig student som vill vara med och föra studenternas talan! 

Mer specifikt gäller det UKÄ:s kommande utbildningsutvärderingar (UU) och examenstillståndsprövningar (ETP). SFS (Sveriges förenade studentkårer) har det nationella mandatet att nominera studentrepresentanter till bedömargrupper som ska granska lärosäten som har en viss utbildning (UU) eller som har ansökt om att få utfärda examen inom ett område (ETP). För dessa granskningar måste studentrepresentanten komma från en utbildning inom samma eller liknande område. 

Följande granskningar berör Göta studentkår:

Utbildningsutvärderingar

 • Yrkeslärarutbildningen, deadline: 22a oktober
 • Kemi på forskarutbildningsnivå, deadline: 20e oktober
  • Fysikalisk kemi
  • Analytisk kemi
  • Organisk kemi

Examenstillståndsprövningar deadline: 14e oktober

 • Socionomexamen
 • Högskoleexamen med huvudområdet funktionsinriktad musikterapi (FMT)
 • Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i ämnet filosofi
 • Magister- och masterexamen inom området teologi

Dessa granskningar är viktiga för att säkra och utveckla kvaliteten av landets högskoleutbildningar. I samtliga uppdrag ingår ett arvode utbetalat av UKÄ samt att de står för alla kostnader som kan uppkomma i samband med uppdraget. Samtliga studenter som är inom rätt utbildningsområde kan söka till dessa uppdrag, oavsett SFS-medlemsstatus av deras studentkår. Du hittar mer information om ansökningsförfarandet mm. i de tillhörande dokumenten. 

Studentrepresentanter till examenstillståndsprövningar (ETP) (pdf) >>

Nominering av studentrepresentanter till utvärdering av yrkeslärarutbildningen (UU) (pdf) >>

Nominering av doktorandrepresentanter till utvärdering av forskarutbildningar i kemi (pdf) >>

BLI MEDLEM I GÖTA STUDENTKÅR

Bli medlem snabbt och enkelt via Medlemsportalen >>