Veckorapport v.35

Datum: 
måndag, 2 september, 2019

 

Förberedelser inför terminsstart
Den här veckan har vi haft fullt upp med förberedelser inför terminsstart. Kårpresentationer har blivit bokade, fika har inhandlats och de sista förberedelserna inför insparken är avklarade. Sektionsstyrelsen höll i sina första kårpresentationer under fredagen och har fler inplanerade under vecka 36. 

Rundvandring på Humanisten
Sektionsordförande har deltagit i en arbetsmiljörond tillsammans med lokala arbetsmiljökommittén och tagit beslut om att ta bort de temporära väggarna som byggdes för att avgränsa bygget. Beslutet togs för att göra huset mer öppet och för att undvika trängsel i korridorerna. Under arbetsmiljöronden gjordes det anmärkningar på lampor som inte fungerade och sladdar som hängde ner från taket, detta har nu åtgärdats.
Under vecka 36 kommer en del av hissarna vara ur funktion då de ska få nya dörrar. 

Välkomstmässa för internationella studenter
Sektionsordförande har tillsammans med kårordförande och vice kårordförande välkomnat alla nya internationella studenter under Görborgs Universitets välkomstmässa som ägde rum på studenternas hus.

Studentärende 
Det har inkommit ett studentärende där en student blivit tillsagd att skriva en kompletteringsuppgift då studenten, enligt läraren, varit frånvarande vid ett obligatoriskt seminarium. Studenten minns själv att hen har närvarat vid seminariet, dock gick inte detta att bevisa då läraren kunde hänivsa till en närvarolista. Det kanske är dags att universitetet ser över rutiner kring närvaro, är det bättre om studenterna själva får fylla i närvarolistan för att undvika förvirring?

BLI MEDLEM I GÖTA STUDENTKÅR

Bli medlem snabbt och enkelt via Medlemsportalen >>